Διαφυλλική λίπανση σουλτανίνας και επιτραπέζιων σταφυλιών από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την καρπόδεση(2)

Η καλλιέργεια της σουλτανίνας και του επιτραπέζιου σταφυλιού γενικότερα, είναι μία πολύ απαιτητική καλλιέργεια σε γνώση και σε χειρισμούς θρεπτικών εφαρμογών. Ας δούμε μερικές γενικές κατευθύνσεις για τις θρεπτικές απαιτήσεις του επιτραπέζιου σταφυλιού στα διάφορα στάδια του βιολογικού του κύκλου και πώς μπορούμε να εντάξουμε τα διαφυλλικά προϊόντα YaraVita στο πρόγραμμα θρέψης.

Από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την καρπόδεση

Είναι η περίοδος κατά την οποία ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες και η συνθετική ικανότητα των φύλλων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας. Σε αυτό το στάδιο η απρόσκοπτη ανάπτυξη βασίζεται στην κινητοποίηση αποθηκευμένων ουσιών από όργανα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο κορμός και οι ρίζες, στην επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, αλλά και στις διαφυλλικές εφαρμογές θρεπτικών στοιχείων.

Στα αρχικά στάδια της έκπτυξης των οφθαλμών καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης διαδραματίζει το Άζωτο. Σταδιακά, καθώς τα πρέμνα πλησιάζουν την άνθηση, οι θρεπτικές απαιτήσεις τους αυξάνονται και διευρύνονται και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως ο Φώσφορος (Ρ), το Κάλιο (Κ) και το Ασβέστιο (Ca). Πολύ σημαντικά σε αυτή την φάση είναι και τα ιχνοστοιχεία Σίδηρος (Fe), το Βόριο (Β) και ο Ψευδάργυρος (Ζn) που συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες.

Η συνεισφορά των διαφυλλικών εφαρμογών στο στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική για την τελική ποιότητα, αλλά και το ύψος παραγωγής. Το χαρτοφυλάκιο διαφυλλικών προϊόντων YaraVita δίνει εξαιρετικές επιλογές, ώστε να βοηθήσουμε τα πρέμνα να βρίσκονται σε αρίστη θρεπτική κατάσταση, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία της καλλιέργειας.

Τα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο στάδιο αυτό είναι:

YaraVita BUD BOOST

Είναι ένα υγρό σκεύασμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 48,9%) για διαφυλλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθηση και όπως αναφέρει και το όνομά του προωθεί την έκπτυξη των οφθαλμών και την ευρωστία των νεαρών βλαστών.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.9% β/ο
P2O5 5% β/ο
MgO 24% β/ο
Β 3% β/ο
Zn 10% β/ο

YaraVita SAFE N 300

Είναι ένα πολύ ασφαλές, συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα αζώτου σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές. Αν και απορροφάται γρήγορα από τη φυλλική επιφάνεια, το 25% του ολικού αζώτου που περιέχει είναι σε μορφή αργής αποδέσμευσης, ώστε να παρέχει μακράς διάρκειας δράση. Η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μετά την έκπτυξη των οφθαλμών είναι εξαιρετικά αποτελεσματική καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό από τις ανάγκες του φυτού σε Άζωτο, καθώς η απορρόφηση του από το έδαφος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση.

Σύνθεση
N 31,2% β/ο

YaraVita BIOTRAC

Είναι ένας βιοδιεγέρτης με επιλεγμένα βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει τις επιπτώσεις από αβιοτικές συνθήκες στρες (π.χ. κρύο), αλλά και να το βοηθήσει κατά τις περιόδους υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας, όπως είναι το στάδιο μετά την έκπτυξη των οφθαλμών, διεγείροντας το φυτό να αυξήσει την μεταβολική του δραστηριότητα.

Σύνθεση
Συνολική οργανική ουσία 20% β/ο
Περιέχει: Εκχύλισμα φυκιών Ascophyllum nodosum, Σακχαρο-αλκοόλες, Αμινοξέα, Οργανικά οξέα, Πολυσακχαρίτες, Βιταμίνες, Διαβρέκτες.

YaraVita BRASSITREL PRO

Το YaraVita BRASSITREL PRO είναι ένα υγρό σκεύασμα για διαφυλλικές εφαρμογές που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 39,8%). Προτείνεται μια τουλάχιστον εφαρμογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.9% β/ο
Ca 8.9% β/ο
Mg 7% β/ο
Β 6% β/ο
Mn 7% β/ο
Mo 0.4% β/ο

YaraVita PHOSAMCO SP

Είναι ένα σκεύασμα σε μορφή διαβρέξιμης σκόνης, που περιέχει μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων για διαφυλλικές εφαρμογές. Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα στάδια της σουλτανίνας και συνδυάζεται τέλεια με το γιββεριλλικό οξύ.

Σύνθεση
N 20%
P2O5 8%
K2O 14%
MgO 2%
SO3 12.5%
B 0.04%
Cu 0.2%
Fe 0.02%
Mn 0.26%
Mo 0.006%
Zn 0.14%

YaraVita PowerBor Ca

Το YaraVita PowerBor Ca είναι ένα υγρό σκεύασμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 46,8%) για διαφυλλικές εφαρμογές. Προτείνεται μια εφαρμογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία και μία στο στάδιο της καρπόδεσης.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.7% β/ο
Ca 25,1% β/ο
Β 5% β/ο
Zn 10% β/ο

YaraVita ZINTRAC 700

Είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασμα ψευδαργύρου που περιέχει 8-10 φορές περισσότερο ψευδάργυρο από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσματα. Το ελεγχόμενο μέγεθος των σωματιδίων που δημιουργεί κατά το ψεκασμό του, εξασφαλίζει τη γρήγορη απορρόφησή του από το φυτό καθώς και τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης του, μειώνοντας την ανάγκη για επαναληπτικές εφαρμογές. Η επάρκεια ψευδαργύρου κατά το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική και για τη μετέπειτα πορεία της καλλιέργειας.

Σύνθεση
Zn 70% β/ο

YaraVita BORTRAC 150

Είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα βορίου που παρασκευάζεται με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της βιομηχανίας με σκοπό να προσφέρει στην καλλιέργεια τη μέγιστη ασφάλεια και απόδοση.

Σύνθεση
B 15% β/ο

Η Yara εμπλουτίζει τη σειρά των διαφυλλικών προϊόντων της YaraVita με νέα καινοτόμα σκευάσματα που την καθιστούν εταιρεία αναφοράς στη διαφυλλική λίπανση. Κάτω από την ομπρέλα των YaraVita εισάγεται η τεχνολογία BIOTRYG™ που σηματοδοτεί τη σειρά βιοδιεγερτών της Yara είναι το σήμα κατατεθέν των βιοδιεγερτών της.

Η τεχνολογία BIOTRYG™ ενεργοποιεί τις φυσιολογικές διαδικασίες του φυτού και τη δράση του σε συγκεκριμένες μεταβολικές δραστηριότητες αυτού. Ακόμη, βελτιώνει την πρόσληψη και την αποδοτική αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Η βελτιωμένη ανάπτυξη του φυτού και η αντοχή του σε συνθήκες αβιοτικού στρες, βοηθούν το φυτό να παραμείνει ζωηρό ή έντονα ενεργό ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες και στάδια ανάπτυξης, ώστε ο παραγωγός να μπορέσει να έχει καλύτερη και υψηλότερη ποιότητα και ποσότητα παραγωγής.

Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρμογών YaraVita έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ταχεία δράση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων σταδίων και των θρεπτικών ανεπαρκειών της καλλιέργειας. Τα YaraVita περιέχουν υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία, επιλεγμένα βιοενεργά συσταστικά με βοηθητικές ουσίες, όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά μέσα και βοηθήματα απορρόφησης.