Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Όξινα εδάφη
  • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

  • Αποτρέπει την πρώιμη πτώση των φύλλων και προσφέρει μια πιο ζωντανή και πράσινη εικόνα στα δέντρα

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Μαγνήσιο

YaraMila COMPLEX

YaraMila PANTHER

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera REXOLIN ABC