Λιπάσματα Yara

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο λίπασμα για την καλλιέργεια σας: Τα λιπάσματά μας ομαδοποιούνται σε οικογένειες (Powerbrands) προϊόντων για να διευκολύνεται η επιλογή του σωστού τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα Powerbrand για να δείτε ποια λιπάσματα είναι διαθέσιμα ή να δείτε όλα τα λιπάσματα μαζί και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε ένα συγκεκριμένο.
YaraMila

YaraMila

YaraBela

YaraBela

YaraVera

YaraVera

Τα αζωτούχα λιπάσματα YaraVera® αποτελούν οικονομικά αποδοτικές, εξαιρετικά συμπυκνωμένες, υψηλής απόδοσης πηγές ουρίας
Nitriko asvestio

YaraLiva

Η ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου, που βοηθούν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας με μεγάλη εμπορευσιμότητα
YaraVita

YaraVita

Τα YaraVita είναι μια σειρά λιπασμάτων που αναπτύχθηκε ειδικά για την παροχή ιχνοστοιχείων, ως προϊόντα διαφυλλικού ψεκασμού, επεξεργασίας σπόρων ή εφαρμογής στο έδαφος μέσω συστημάτων υδρολίπανσης
YaraTera

YaraTera

Μια ολοκληρωμένη σειρά πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για υδρολίπανση και μαζί με το YaraLiva CALCINIT, προσφέρουν λύσεις για όλες τις καλλιέργειες.