Λιπάσματα Yara

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο λίπασμα για την καλλιέργεια σας: Τα λιπάσματά μας ομαδοποιούνται σε οικογένειες (Powerbrands) προϊόντων για να διευκολύνεται η επιλογή του σωστού τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα Powerbrand για να δείτε ποια λιπάσματα είναι διαθέσιμα ή να δείτε όλα τα λιπάσματα μαζί και να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε ένα συγκεκριμένο.
YaraMila

YaraMila

Η σειρά YaraMila είναι η κορυφαία κατηγορία σύνθετων NPK λιπασμάτων της Yara παγκοσμίως. Περιέχουν άζωτο, φώσφορο, κάλιο, κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες και είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές...
YaraBela

YaraBela

Η σειρά αζωτούχων λιπασμάτων YaraBela είναι μια δοκιμασμένη λύση για τη λίπανση των καλλιεργειών· προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί, ελεγχθεί και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο των ετών σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών σε όλο τον...
YaraVera

YaraVera

Τα αζωτούχα λιπάσματα YaraVera® αποτελούν οικονομικά αποδοτικές, εξαιρετικά συμπυκνωμένες, υψηλής απόδοσης πηγές ουρίας
Nitriko asvestio

YaraLiva

Η ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου, που βοηθούν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας με μεγάλη εμπορευσιμότητα
YaraVita

YaraVita

Τα YaraVita είναι μια σειρά λιπασμάτων που αναπτύχθηκε ειδικά για την παροχή ιχνοστοιχείων, ως προϊόντα διαφυλλικού ψεκασμού, επεξεργασίας σπόρων ή εφαρμογής στο έδαφος μέσω συστημάτων υδρολίπανσης
YaraTera

YaraTera

Μια ολοκληρωμένη σειρά πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για υδρολίπανση και μαζί με το YaraLiva CALCINIT, προσφέρουν λύσεις για όλες τις καλλιέργειες.
YaraRega

YaraRega

Τα YaraRega™ είναι η νέα παγκόσμια σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασμάτων, με ιχνοστοιχεία, σχεδιασμένα για διπλή εφαρμογή, είτε μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης, είτε για εφαρμογές εδάφους. Αποτελεί μια ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση σε...