Νιτρικό Ασβέστιο - Λίπανση με YaraLiva

Η ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου, που βοηθούν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας με μεγάλη εμπορευσιμότητα, ονομάζεται YaraLiva®. Προσφέρουν άζωτο ταχείας δράσης μαζί με ασβέστιο και βόριο για ενδυνάμωση. Συνδυαστικά, αυτά τα θρεπτικά συστατικά ευνοούν την παρατεταμένη ανάπτυξη. Τα φυτά και τα δέντρα στα οποία εφαρμόζονται τα λιπάσματα YaraLiva είναι φυσικά πιο υγιή και λιγότερο ευαίσθητα στις καταπονήσεις στη διάρκεια της ανάπτυξης. Στη συνέχεια, κατά το κρίσιμο στάδιο της προετοιμασίας της συγκομιδής, τα λιπάσματα YaraLiva βελτιώνουν το μέγεθος, τη δύναμη και την εμφάνιση των καρπών, των βολβών, και των φύλλων.

Η σύνθεση των προϊόντων YaraLiva περιλαμβάνει νιτρικά άλατα, που είναι η προτιμώμενη μορφή αζώτου (Ν). Οι καλλιέργειες ανταποκρίνονται πιο άμεσα στο άζωτο. Επίσης, το άζωτο ενεργεί πιο γρήγορα στο έδαφος και είναι άμεσα διαθέσιμο στην καλλιέργεια.

Η χρήση των λιπασμάτων YaraLiva εξασφαλίζει φρούτα και λαχανικά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, βελτιωμένη εσωτερική υγεία και εξωτερική ομορφιά.

Πλεονεκτήματα YaraLiva

YaraLiva
YaraLiva
  • Άμεσα διαθέσιμο άζωτο - Τα προιόντα της σειράς YaraLiva περιέχουν νιτρικό άζωτο που είναι η προτιμώμενη πηγή αζώτους για τα φυτά. Οι καλλιέργειες ανταποκρίνονται πολύ πιό γρήγορα στο νιτρικό άζωτο το οποίο είναι πιο ευκίνητο στο έδαφος.
  • Υψηλά διαλυτό ασβέστιο - Το ασβέστιο στα YaraLiva υπάρχει στην μορφή του νιτρικού ασβεστίου που έιναι η πιο ταχεία διαλυτή του μορφή, άμεσα διαθέσιμη για τα φυτά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πρακτικά αδιάλυτες μορφές του.
  • Βόριο - Παράλληλα με το ασβέστιο, το βόριο βελτιώνει την κυτταρική ακεραιότητα των φυτών και την ποιότητα της παραγωγής. Η συνέργια με το ασβέστιο είναι τέτοια που, ενώ τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου μπορούν να αυξήσουν την ακαμψία των ιστών, το βόριο λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας με την αύξηση της ελαστικότητας των ιστών.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής - Τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού αρχίσουν χάνουν βάρος και να αλλοιώνεται η ποιότητα και η εμφάνιση τους. Αποτέλεσμα είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας που δίνουν την δυνατότητα για εξασφάλιση καλύτερης τιμής από τον παραγωγό.
  • Ισχυρότερα κυτταρικά τοιχώματα - Το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή των κυττάρων και τα συνδέει μεταξύ τους. Ανεπάρκεια ασβεστίου οδηγεί σε ασθενέστερα κυτταρικά τοιχώματα και κατάρρευση των κυττάρων.
  • Αυξημένη αντίσταση στο στρες - Μια καλή παροχή ασβεστίου βοηθά τις καλλιέργειες να ανέχονται ένα ευρύ φάσμα πιέσεων που προκαλούν στρες. Το γεγονός αυτό τις καθιστά λιγότερο ευπαθείς σε ασθένειες και ελαχιστοποιεί τις φυσιολογικές διαταραχές.