Σύνθετα λιπάσματα σε μορφή πέρλας

Τα λιπάσματα YaraMila, έχουν μακρά παράδοση στην θρέψη των φυτών, καθώς δημιουργήθηκαν βασιζόμενα στη βαθιά γνώση και στην επιστημονική εξειδίκευση της Yara, του παγκόσμιου ηγέτη στην θρέψη των καλλιεργειών. Τα λιπάσματα YaraMila βοηθούν τους παραγωγούς να καλλιεργήσουν με μεγαλύτερη σταθερότητα, μεγιστοποιώντας τις τελικές αποδόσεις των καλλιεργειών τους.

Τα λιπάσματα YaraMila παράγονται σύμφωνα με τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα παραγωγής. Με τις πρώτες ύλες που επιλέγονται για την παρασκευή των λιπασμάτων αυτών, τις διαδικασίες παραγωγής, τη συσκευασία και τη μεταφορά τους, διασφαλίζουμε ότι τα λιπάσματα της Yara κατατάσσονται σταθερά στο υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο.

Όλα τα λιπάσματα YaraMila έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον, γιατί παράγονται στα εργοστάσια της Yara όπου χρησιμοποιούνται καταλύτες μειωμένων εκπομπών Ν2Ο στην ατμόσφαιρα.

Οι κόκκοι των λιπασμάτων YaraMila είναι τυποποιημένοι σε μορφή πέρλας – prills. Οι πέρλες ευνοούν το ευκολότερο λιώσιμο των λιπασμάτων σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας, συγκριτικά με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, και απαλλάσσουν το λίπασμα από σκόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μεταχείρισής τους στο χωράφι.

Κάθε κόκκος των YaraMila (πέρλα) περιέχει όλα τα αναγραφόμενα θρεπτικά στοιχεία της ετικέτας τους, διασφαλίζοντας την ομοιογενή διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στο χωράφι και την ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών.

Χαρακτηριστικά των YaraMila

YaraMila
YaraMila
  • Ισορροπημένη παροχή αζώτου - Το άζωτο είναι θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται στα φυτά σε μεγάλες ποσότητες και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε αυτά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ανάπτυξής τους. Το άζωτο που περιέχεται στα λιπάσματα YaraMila απαντάται σε ποσοστό 40-45% νιτρικό και 55-60% αμμωνιακό, ανάλογα με τον τύπο του κάθε προϊόντος. Ο συνδυασμός αυτός είναι ικανός να διασφαλίσει την σταθερή και ανεμπόδιστη τροφοδοσία των καλλιεργειών με άζωτο, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις αρχικές τους απαιτήσεις.
  • Υψηλή διαθεσιμότητα φωσφόρου - Ο φώσφορος χρειάζεται στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και η διαρκής διαθεσιμότητά του είναι ουσιαστικής σημασίας για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Είναι ωστόσο από τα στοιχεία που δεσμεύονται ισχυρά στο έδαφος, κάτω από διαφορετικές τιμές εδαφικού pH που συνήθως διαπιστώνονται στα ελληνικά χωράφια. Ο φώσφορος στα YaraMila υπάρχει σαν ένας μοναδικός συνδυασμός ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο (τεχνολογία P-EXTEND). Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών μορφών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα λιπασματικού φωσφόρου στις καλλιέργειες, την ανεμπόδιστη μεταφορά του προς τις ρίζες των φυτών ακόμα και σε χωράφια με υψηλά εδαφικά pH. H τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND, δρα συνεργιστικά στην αποδέσμευση από το έδαφος πολλών απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων, όπως είναι ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Ζn) και το μαγγάνιο (Μn).
  • Κάλιο σε διάφορες μορφές - Το κάλιο είναι βασικό θρεπτικό στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα και τις αποδόσεις της παραγωγής και απαιτείται από τις καλλιέργειες σε μεγάλες ποσότητες. Η σειρά YaraMila περιλαμβάνει λιπάσματα με βάση το θειικό κάλιο (SOP), αλλά και το χλωριούχο κάλιο (ΜΟΡ). Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θα πρέπει να βασίζεται στην καλλιέργεια στόχο για την οποία προορίζονται.
  • Πέρλα - Οι ανώτερης ποιότητας πέρλες της σειράς YaraMila είναι ανθεκτικές στη φθορά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, και διευκολύνουν τη λιπασματοδιανομή υψηλής ακρίβειας. Τα YaraMila υποβάλλονται σε μια διαδικασία ελέγχου και επικάλυψης που οδηγεί σ’ ένα συνεκτικό, άριστης ποιότητας προϊόν. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα YaraMila έχουν υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη σύνθλιψη. Υπό την προϋπόθεση ενός σωστού χειρισμού, αυτά τα χαρακτηριστικά καταστέλλουν τον σχηματισμό σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά, και την εφαρμογή του λιπάσματος. Ο κόκκος YaraMila διαλύεται πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα σε σχέση με άλλα στερεά λιπάσματα, μεταφέροντας περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στις ρίζες για καλύτερο αποτέλεσμα, πιο ελεγχόμενη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και λιγότερη σπατάλη.