YaraMila STAR PLUS

Το YaraMila® STAR PLUS® είναι ένα υψηλής ποιότητας σύνθετο λίπασμα σε μορφή πέρλας, ιδανικό για τη βασική λίπανση των σιτηρών και του βαμβακιού.

Το YaraMila® STAR PLUS® είναι λίπασμα πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο, σε αναλογία 1:1, ενισχυμένο με θείο και ψευδάργυρο. Ο συνδυασμός των θρεπτικών αυτών στοιχείων στις συγκεκριμένες αναλογίες, αποτελεί αντικείμενο πολύχρονης έρευνας της Yara στον τομέα των σιτηρών.

Χαρακτηριστικά του YaraMila® STAR PLUS®:

•Ο συνδυασμός αζώτου και θείου, ενισχύει την βλαστική ανάπτυξη και την καλύτερη εγκατάσταση των νεαρών φυτών στο χωράφι.

•Ο συνδυασμός φωσφόρου και ψευδαργύρου ενισχύει την ανάπτυξη και ευρωστία του ριζικού συστήματος των φυτών, θέτοντας τις βάσεις για μια υψηλή παραγωγή.

•Η τεχνολογία της πέρλας (prills). Σε αντίθεση με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα, η μοναδική τεχνολογία της «πέρλας» προωθεί το γρήγορο λιώσιμο του λιπάσματος και την καλύτερη μετακίνηση των θρεπτικών στοιχείων προς τη ρίζα, ακόμα και σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας.

•Φώσφορος με τεχνολογία P-EXTEND. Περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο (τεχνολογία P-EXTEND). Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών μορφών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα λιπασματικού φωσφόρου στις καλλιέργειες, την ανεμπόδιστη μεταφορά του προς τις ρίζες των φυτών ακόμα και σε χωράφια με υψηλά εδαφικά pH.

•Πολλαπλή δράση: H τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND, δρα συνεργιστικά στην αποδέσμευση από το έδαφος πολλών απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων, όπως είναι ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Ζn) και το μαγγάνιο (Μn).