Η προϊοντική σειρά YaraVera περιλαμβάνει πυκνά αζωτούχα λιπάσματα υψηλής συγκέντρωσης αζώτου, κατάλληλα για εφαρμογές σε σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιοδοτικά φυτά, βαμβάκι και δενδροκομικές καλλιέργειες.

Η ειδική τεχνολογία των λιπασμάτων YaraVera διασφαλίζει την σταθερή και διαρκή παροχή αζώτου στις καλλιέργειες, καλύπτοντας ιδανικά την περίοδο των υψηλών απαιτήσεών τους σε άζωτο.

Χάρη σε αυτή, τα λιπάσματα της σειράς YaraVera, μετά την εφαρμογή τους, έχουν πολύ χαμηλότερες απώλειες αζώτου συγκριτικά με άλλες κατηγορίες πυκνών αζωτούχων λιπασμάτων με βάση την ουρία και επομένως πολύ περισσότερο διαθέσιμο άζωτο για τα φυτά.

Η λέξη Vera προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «Vekra» που σημαίνει ζωντάνια ή αναζωογόνηση.

Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον αναγνωρίσιμο πυκνό αζωτούχο λίπασμα για επιφανειακές εφαρμογές σε σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιοδοτικά φυτά, βαμβάκι και δενδροκομικές καλλιέργειες. Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, παρόμοια με αυτήν της οργανικής ουσίας του εδάφους.

  • Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS διασφαλίζει την σταθερή και διαρκή τροφοδοσία των φυτών με άζωτο και θείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS διασφαλίζει μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτμισης. Το YaraVera AMIDAS με την εφαρμογή του στο χωράφι μειώνει την τιμή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λόγω εξάτμισης, διασφαλίζοντας κατ’ επέκταση πολύ περισσότερο διαθέσιμο άζωτο για τα φυτά.
  • Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα που σημαίνει ότι ο κάθε κόκκος λιπάσματος έχει σταθερή σύνθεση διασφαλίζοντας έτσι την ομοιόμορφη κατανομή του στο χωράφι και την καλύτερη θρέψη των καλλιεργειών.

Τα YaraVera NITRAMID είναι καινοτόμα πυκνά αζωτούχα λιπάσματα εμπλουτισμένα με ασβέστιο, θείο και βόριο. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη πρόταση της Yara για μεγάλες και πιο ποιοτικές παραγωγές σε σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιοδοτικά φυτά, βαμβάκι, δενδροκομικές καλλιέργειες και κηπευτικά.

Τα λιπάσματα YaraVera NITRAMID:

  • Περιέχουν άζωτο σε 3 μορφές - νιτρική, αμμωνιακή και ουρική. Ο συνδυασμός αυτός, καθώς και η αναλογία των τριών μορφών αζώτου σε κάθε τύπο του NITRAMID, εξασφαλίζει την άμεση αλλά και παρατεταμένη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια.
  • Διασφαλίζουν την υψηλή αποδοτικότητα του αζώτου για τα φυτά γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες παραγωγές.
  • Έχουν μικρότερες απώλειες αζώτου, λόγω εξάτμισης και έκπλυσης.
  • Ευνοούν την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και επομένως την καλύτερη λειτουργία των φυτών.