YaraMila TIGER

YaraMila TIGER

Το YaraMila TIGER είναι ένα υψηλής τεχνολογίας σύνθετο λίπασμα, ιδανικό για τη βασική λίπανση της ελιάς, των κηπευτικών, της αμπέλου, δενδροκομικών και πλήθους εκτατικών καλλιεργειών.

Το YaraMila TIGER είναι ειδικά σχεδιασμένο λίπασμα σε μορφή πέρλας, που καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες των καλλιεργειών διαθέτοντας άζωτο, φώσφορο και κάλιο σε ισορροπημένη αναλογία 1:1:1.

Το κάλιο απαντάται σε μορφή θειικού καλίου.

Το YaraMila TIGER είναι ενισχυμένο με την τεχνολογία P-EXTEND. Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο. Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών μορφών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φωσφόρου στις καλλιέργειες και την ανεμπόδιστη μεταφορά του προς τις ρίζες των φυτών ακόμα και σε χωράφια με υψηλά εδαφικά pH.

Διαθέσιμη συσκευασία:
- 25kg
- 40kg