Οκτωβρίου 31, 2023

Αύξηση μεγέθους & βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους.
Αύξηση μεγέθους & βάρους των κόκκων του σιταριού
Αύξηση μεγέθους & βάρους των κόκκων του σιταριού

Από τη στιγμή που θα γίνει η γονιμοποίηση του άνθους, το έμβρυο και το ενδοσπέρμιο αρχίζουν να αναπτύσσονται, με το φυτό να κατανέμει στα όργανα αυτά τα παραγόμενα φωτοσυνθετικά υλικά των φύλλων και βλαστών, όπως και άλλες αποθηκευμένες ουσίες (άμυλο και πρωτεΐνες). Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος γεμίσματος του κόκκου, τόσο μεγαλύτερο θα είναι πιθανότατα και το μέγεθός του. Πέρα από τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων, σημαντικοί ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του κόκκου αποτελούν η διαχείριση του νερού (αποφυγή stress από ξηρασία), καθώς και η αντιμετώπιση των ασθενειών με τη χρήση μυκητοκτόνων που διατηρούν πράσινη τη φυλλική επιφάνεια και βελτιώνουν την υγεία του φυτού.

Θρεπτικά στοιχεία και μέγεθος και βάρος του κόκκου στο Σιτάρι

Άζωτο

Η διαχείριση του αζώτου έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο τελικό μέγεθος και βάρος του κόκκου του σιταριού. Οι εφαρμογές που γίνονται νωρίς την άνοιξη εξασφαλίζουν ένα πλούσιο φύλλωμα στην καλλιέργεια, ευνοώντας τη δημιουργία υψηλών επιπέδων υδατανθράκων λόγω φωτοσύνθεσης που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για την ανάπτυξη των κόκκων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται τα επίπεδα του αζώτου στο φυτό διασφαλίζοντας έτσι ότι το φύλλωμα δεν θα ωριμάσει γρήγορα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την περίοδο γεμίσματος των κόκκων.

Άζωτο σιτάρι

Φώσφορος

Ο φώσφορος είναι καθοριστικό στοιχείο για τα φυτά συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες τους, όπως είναι και η παροχή ενέργειας των φυτών. Η ανακατανομή των αποθηκευμένων υδατανθράκων στο φυτό με προορισμό το γέμισμα των κόκκων απαιτεί ενέργεια και η παροχή φωσφόρου είναι σημαντική για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής ώστε να πετύχουμε τελικά ένα ικανοποιητικό μέγεθος κόκκου.

Τόσο οι από εδάφους όσο και οι διαφυλλικές εφαρμογές φώσφορου μπορούν να βελτιώσουν το τελικό μέγεθος του κόκκου βελτιώνοντας τις τελικές αποδόσεις των σιτηρών.

Κάλιο

Το κάλιο είναι σημαντικό μακροστοιχείο που συμβάλλει στην κυκλοφορία των θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό ρυθμίζοντας ουσιαστικά την ένταση της διαπνοής τους. Τα ποσοστά του καλίου θα πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε το φυτό να συνεχίσει να αναδιανέμει τα ανόργανα στοιχεία στο στάχυ. Το κάλιο συμβάλει στην αποφυγή της πρόωρης γήρανσης που συχνά προκαλείται από την παρατεταμένη ξηρασία κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του κόκκου. Τα σιτηρά που παρουσιάζουν έλλειψη καλίου δεν ρυθμίζουν επαρκώς τη διαπνοή των φύλλων τους με συνέπεια τη θερμική τους καταπόνηση-stress και τον μαρασμό. Η επαρκής τροφοδοσία καλίου παρατείνει την περίοδο του γεμίσματος των κόκκων βελτιώνοντας το βάρος τους.

Κάλιο σιτάρι

Μαγγάνιο και Ψευδάργυρος

Τόσο το μαγγάνιο, όσο και ο ψευδάργυρος με τη συμβολή τους στον μεταβολισμό του αζώτου από το φυτό, έχουν θετική επίδραση στο βάρος των κόκκων του σιταριού.

Μαγγάνιο και Ψευδάργυρος σιτάρι