Η πρόταση Λίπανσης της Yara για την Πατάτα

patata kalliergeia

Η λίπανση της πατάτας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη φυσιολογία της. Η γνώση του ρόλου που παίζει το κάθε θρεπτικό στοιχείο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της πατάτας, μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της σωστής και έγκαιρης παροχής του στα φυτά, ανάλογα με το ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.

Οποιαδήποτε ανεπάρκεια ακόμα και ενός θρεπτικού στοιχείου, είναι αρκετή να περιορίσει την απόδοση της καλλιέργειας. 

Καλλιέργεια Πατάτας

Ένα πλήρες πρόγραμμα λίπανσης για την πατάτα θα πρέπει να στηρίζεται στην ισορροπημένη παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια και συμμετέχουν στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων, αλλά και υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Η εξέλιξη της καλλιέργειας και οι τελικές αποδόσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η σύσταση και γονιμότητα του εδάφους, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, η πυκνότητα σποράς, η διαχείριση του νερού, οι καλλιεργητικές πρακτικές, οι κλιματολογικές συνθήκες, η φυτοπροστασία και φυσικά η λίπανση.

Η πατάτα είναι μια απαιτητική καλλιέργεια σε λίπασμα λόγω της υψηλής παραγωγικότητάς της. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ενδεικτικές ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή 1000Kg πατάτας (κονδύλων).

Θρεπτικά στοιχεία

Ποσότητα ανά 1000Kg κονδύλων

Άζωτο

4,0 Kg

Φώσφορος

0,6 Kg

Κάλιο

6,5 Kg

Ασβέστιο

0,1 Kg

Μαγνήσιο

0,35 Kg

Θείο

0,31 Kg

Βόριο

3,4 gr

Ψευδάργυρος

1,7 gr

Χαλκός

3,0 gr

Μαγγάνιο

1.5 gr

Σίδηρος

4,1gr

 

Οι ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία μεταβάλλονται καθώς το φυτό της πατάτας σταδιακά εξελίσσεται. Η λιπαντική τακτική έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες αυτές στα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι το 70% του αζώτου, το 60% του φωσφόρου και το 80% του καλίου, απαιτούνται από την καλλιέργεια μέχρι και το ξεκίνημα του γεμίσματος των κονδύλων.  

 

H λίπανση είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες που επιδρούν στο μέγεθος των κονδύλων, στο σχήμα τους, στον αριθμό τους ανά φυτό, στην περιεκτικότητά τους σε ξηρά ουσία και άμυλο, στην εμφάνισή τους, στη φυσιολογία τους, στην αποθήκευση και στην ποιότητά τους στο μαγείρεμα. Ο κατάλληλος σχεδιασμός ενός προγράμματος λίπανσης θα πρέπει να βασίζεται πάντοτε στις παραμέτρους που θέλουμε να επηρεάσουμε περισσότερο.

Για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι θρεπτικές ανάγκες της πατάτας που θα οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή του βασικού λιπάσματος, είναι καλό να υπάρχει διαθέσιμη μια σχετικά πρόσφατη ανάλυση εδάφους.

Βασική Λίπανση Πατάτας

Τα προϊόντα της σειράς YaraMila προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τύπων Ν-P-K με δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της πατάτας για μια ισορροπημένη και αποδοτική λίπανση.

Τα βασικά λιπάσματα είτε εφαρμόζονται επιφανειακά σε ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους πριν από τη φύτευση των κονδύλων και στη συνέχεια ενσωματώνονται στο έδαφος, είτε εφαρμόζονται γραμμικά κατά τη διάρκεια της σποράς. Οι τρόποι αυτοί εφαρμογής παρουσιάζουν ο κάθε ένας τα δικά του πλεονεκτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων και καθορίζονται κυρίως από το μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει ο παραγωγός.

Οι γραμμικές εφαρμογές που γίνονται συνεχόμενα για πολλά έτη θα πρέπει να εναλλάσσονται με μια καθολική (κάθε 2-3 έτη), ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα δημιουργίας συγκεκριμένων ζωνών γονιμότητας και παραλλακτικότητας μέσα στο ίδιο χωράφι.

Η βασική λίπανση της πατάτας αποτελεί το πρώτο χρονικά κομμάτι της λιπαντικής τακτικής. Ένα σύνθετο λίπασμα N-P-K, πλούσιο σε δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία είναι βασικής σημασίας για ένα πλήρες και ισορροπημένο ξεκίνημα της πατάτας. Η σειρά λιπασμάτων YaraMila με τη μοναδική τεχνολογία της πέρλας, είναι ειδικά σχεδιασμένη για καλλιέργειες υψηλής αξίας και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της πατάτας.

Για μια επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργειας, τα YaraMila COMPLEX και YaraMila TIGER είναι ιδανικές επιλογές για την εφαρμογή τους πριν ή κατά τη διάρκεια της φύτευσης. Τροφοδοτούμε έτσι σταθερά την καλλιέργεια με άζωτο σε ισορροπημένη μορφή (νιτρικό και αμμωνιακό άζωτο) καλύπτοντας σταθερά τις ανάγκες της καλλιέργειας από το ξεκίνημά της.

Τα YaraMila είναι σύνθετα λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά το φύτρωμα της πατάτας. Η μεγάλη διαλυτότητα των YaraMila είναι το προνόμιο για την αξιοποίησή τους σε σπαστές εφαρμογές ακόμα και μετά τη φύτευση, εμπλουτίζοντας συνεχώς την καλλιέργεια με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Το ασβέστιο είναι βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της δομής των κυτταρικών τοιχωμάτων, αυξάνοντας την αντοχή τους στα διάφορα παθογόνα. Ευνοεί τη διαίρεση και επιμήκυνση των κυττάρων, παράγοντα σημαντικό για την επίτευξη μιας μεγάλης παραγωγής.

Επιφανειακή Λίπανση Πατάτας με Νιτρικό Ασβέστιο

Όσο εξελίσσεται η καλλιέργεια και πλησιάζοντας στο στάδιο της κονδυλοποίησης, θα πρέπει να εξετάσουμε την εφαρμογή λιπασμάτων επιφανειακά. Έως το στάδιο αυτό τα φυτά είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το 70% του ολικού απαιτούμενου αζώτου. Επίσης, κατά το στάδιο της κονδυλοποίησης, όπου πραγματοποιούνται έντονες κυτταροδιαιρέσεις είναι απαραίτητο η χορήγηση ασβεστίου. Το ασβέστιο είναι σημαντικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων και η παρουσία του θέτει τις βάσεις για υγιείς και σκληρούς κονδύλους με μεγάλο ειδικό βάρος. Η προσθήκη του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE στο στάδιο του σχηματισμού των κονδύλων

  • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων και κατά συνέπεια τις τελικές αποδόσεις παραγωγής
  • Ενισχύει τη δομή της επιδερμίδας των κονδύλων και εμποδίζει την προσβολή τους από παθογόνα στο χωράφι
  • Βοηθά τα φυτά ώστε να ανταπεξέλθουν τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες που τα καταπονούν (υδατικό και θερμοκρασιακό stress)
  • Εμπλουτίζοντας  την καλλιέργεια με  ασβέστιο, συμβάλει στη βελτίωση τωνποιοτικών χαρακτηριστικών των κονδύλων, την εμφάνιση, τη συντηρησιμότητα και το μαγείρεμά τους.


Υπενθυμίζεται πως το 60-80% όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για την πατάτα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα φυτά μέχρι και την έναρξη του γεμίσματος των κονδύλων.

Το πρόγραμμα λίπανσης της Yara ανταποκρίνεται άριστα στην απαίτηση αυτή, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, ενισχύοντας την παραγωγή, το μέγεθος, το βάρος, τον αριθμό των κονδύλων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Η πρόταση της Yara για τη διαφυλλική λίπανση της πατάτας

Το YaraVita CROP BOOST είναι προϊόν της σειράς των διαφυλλικών λιπασμάτων της Yara. Πρόκειται για συμπυκνωμένα υγρά σκευάσματα σχεδιασμένα για να λειτουργούν σαν ταχείας δράσης ‘’καύσιμα’’ για την ενέργεια των φυτών, ενισχύοντάς τα κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξής τους ή βοηθώντας τα να ανταπεξέλθουν σε δυσμενείς κλιματικές συνθήκες.

Το YaraVita CROP BOOST είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων και ωφελεί:

  • στην ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών, όταν εφαρμοστεί νωρίς, μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας,
  • στην αύξηση του αριθμού των κονδύλων ανά φυτό, όταν εφαρμοστεί στην έναρξη της κονδυλοποίησης,
  • στο γέμισμα των κονδύλων αυξάνοντας το βάρος και την περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, όταν εφαρμοστεί στο αντίστοιχο στάδιο.


Το YaraVita SENIPHOS είναι επίσης προϊόν της σειράς των διαφυλλικών λιπασμάτων της Yara. Είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων εμπλουτισμένος με ασβέστιο, για τη διαφυλλική στήριξη της καλλιέργειας με αυτό το πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο.

Το YaraVita SENIPHOS αποτελεί ιδανικό προϊόν που:

  • ενισχύει τον αριθμό των κονδύλων ανά φυτό όταν εφαρμοστεί στην έναρξη της κονδυλοποίησης
  • ενισχύει το γέμισμα των κονδύλων αυξάνοντας το βάρος και την περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, όταν εφαρμοστεί στο γέμισμα των κονδύλων.

 

Υδρολίπανση στην πατάτα με προϊόντα YaraTera

Όταν υπάρχει η δυνατότητα υδρολίπανσης στην καλλιέργεια, η λιπαντική τακτική μπορεί να αλλάξει χρονικά διευρύνοντας σημαντικά τους χρόνους εφαρμογής των λιπασμάτων. Με την υδρολίπανση μας δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της καλλιέργειας με σημαντικά πλεονεκτήματα στην καλύτερη αξιοποίηση των λιπασμάτων από τα φυτά.

Οι προϊοντικές σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPREY είναι κρυσταλλικά λιπάσματα υψηλής διαλυτότητας με πολλαπλά θρεπτικά στοιχεία που διασφαλίζουν την πλήρη διαθεσιμότητάς τους στα φυτά.

Το YaraTera CALCINIT είναι υδατοδιαλυτό νιτρικό ασβέστιο, ειδικά σχεδιασμένο για όλα τα συστήματα υδρολίπανσης. Διαλύεται γρήγορα στο νερό και εξασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα του αζώτου και ασβεστίου στην καλλιέργεια.