Η λέξη «Mila» προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «mikla» που σημαίνει «επιτυχία».

YaraMila, P-EXTEND

Τα λιπάσματα YaraMila είναι η ολοκληρωμένη σειρά σύνθετων NPK λιπασμάτων που προσφέρει η Yara παγκοσμίως. Περιέχουν έναν συνδυασμό θρεπτικών στοιχείων, όπως άζωτο (Ν), φώσφορο (Ρ), κάλιο (Κ) σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.

Κάθε κόκκος YaraMila περιέχει ακριβώς την ίδια ποσότητα αζώτου, φωσφόρου και καλίου. Έτσι, όταν εφαρμόζονται με ακρίβεια στις καλλιέργειες διασφαλίζουν την πλήρη και ισορροπημένη κατανομή θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.

Τα λιπάσματα YaraMila είναι τυποποιημένα σε μορφή πέρλας (prills) που επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των εφαρμογών τους στο χωράφι. Η τυποποίηση των κόκκων των λιπασμάτων σε μορφή πέρλας ευνοεί το ευκολότερο λιώσιμο των λιπασμάτων σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας, συγκριτικά με τα κοινά κοκκώδη λιπάσματα. Επίσης, η μορφή πέρλας των λιπασμάτων YaraMila απαλλάσσει το λίπασμα από σκόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μεταχείρισής τους στο χωράφι.

Τα YaraMila είναι λιπάσματα σκληρά, βαριά με εξαιρετικά καλή και ομοιόμορφη κατανομή στο χωράφι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απώλειας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας θρεπτικών στοιχείων κατά τη μεταφορά ή το χειρισμό τους.

Όλα τα λιπάσματα YaraMila έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον, γιατί παράγονται στα εργοστάσια της Yara όπου χρησιμοποιούνται καταλύτες μειωμένων εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα.  

Τα οφέλη της τεχνολογίας φωσφόρου P-EXTEND

  • Ο φώσφορος απαιτείται στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και η διαρκής διαθεσιμότητά του είναι ουσιαστικής σημασίας για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Είναι ωστόσο από τα στοιχεία που δεσμεύονται ισχυρά στο έδαφος, κάτω από διαφορετικές τιμές εδαφικού pH που συνήθως διαπιστώνονται στα ελληνικά χωράφια.
  • Ο φώσφορος στα YaraMila υπάρχει σαν ένας μοναδικός συνδυασμός ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο (τεχνολογία P-EXTEND). Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών μορφών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα λιπασματικού φωσφόρου στις καλλιέργειες, την ανεμπόδιστη μεταφορά του προς τις ρίζες των φυτών ακόμα και σε χωράφια με υψηλά εδαφικά pH.
  • H τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND, δρα συνεργιστικά στην αποδέσμευση από το έδαφος πολλών απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων, όπως είναι ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Ζn) και το μαγγάνιο (Μn).