Καινοτόμα σειρά υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασμάτων

Η λέξη “Rega” προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη “rain”, που σημαίνει άρδευση.

Τα YaraRega™ είναι μια καινοτόμος σειρά σύνθετων υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασμάτων, με άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ιχνοστοιχεία, κατάλληλα για την υδρολίπανση υπαίθριων καλλιεργειών. Αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο λίπανσης των υπαίθριων καλλιεργειών.

Η σύνθεση των YaraRega βασίζεται σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό κύριων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των φυτών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους. Με τον τρόπο αυτό η υδρολίπανση γίνεται απλή χωρίς να χρειάζεται η ανάμιξη διαφορετικών πρώτων υλών, ώστε να καλυφθούν οι σύνθετες θρεπτικές ανάγκες του κάθε σταδίου.  

Λόγω της κοκκομετρίας τους η διαχείρισή τους είναι εύκολη, αποτρέποντας τη δημιουργία σκόνης και συσσωματωμάτων.

Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες

Τα λιπάσματα YaraRega παρασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές παραγωγής.   

Δεν επιβαρύνουν το σύστημα άρδευσης, καθώς δεν περιέχουν κηρώδεις ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στενώσεις ή αποφράξεις στους σταλάκτες και τα μπεκάκια (drippers, sprinklers). Έτσι, επιτυγχάνεται μακρόχρονια η καλή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, χωρίς προβλήματα από την χρήση τους.

 

Χαρακτηριστικά προϊόντων YaraRega

 • Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι σε υδατοδιαλυτή μορφή και επομένως άμεσα διαθέσιμα για τα φυτά
 • Λιπάσματα υψηλής καθαρότητας σε πρώτες ύλες
 • Απουσία σκόνης που κάνουν ευκολότερη τη διαχείριση τους σε εφαρμογές εδάφους
 • Είναι πιο ανθεκτικά στην αποθήκευσή τους συγκριτικά με τα κρυσταλλικά λιπάσματα λόγω της κοκκώδους μορφής τους
 • Άζωτο: 100% υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο. Περίπου το 40% του αζώτου είναι σε νιτρική μορφή, άμεσα διαθέσιμο για το φυτό, ενώ το υπόλοιπο σε αμμωνιακή μορφή, για παρατεταμένο και σταθερό εφοδιασμό του φυτού.
 • Φώσφορος: Υδατοδιαλυτός σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, άμεσα διαθέσιμος για το φυτό.
 • Κάλιο: 100% υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο. Το κάλιο είναι διαθέσιμο σε μορφή θειικού καλίου (SOP).
 • Θείο και μαγνήσιο πλήρως υδατοσιαλυτά
 • Ψευδάργυρος και βόριο πλήρως υδατοδιαλυτά.

 

Οδηγίες διαχείρισης των YaraRega για εφαρμογή μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης

Συστήματα Venturi: Προετοιμασία διαλύματος σταθερής συγκεντρώσεως σε δεξαμενή/βαρέλι. Η μέγιστη συγκέντρωση του διαλύματος να μην ξεπερνάει το 20%.


Υδρολιπαντήρες: Η μέγιστη συγκέντρωση αρχικού διαλύματος να μην ξεπερνάει το 50%.

 • Γεμίστε μέχρι τη μέση τη δεξαμενή ή τον υδρολιπαντήρα με νερό.
 • Αδειάστε την ποσότητα του λιπάσματος YaraRega ακολουθώντας τις μέγιστες συγκεντρώσεις που συστήνονται για κάθε σύστημα υδρολίπανσης.
 • Ανακατέψτε για λίγα λεπτά το διάλυμα.
 • Συμπληρώστε με νερό το υπόλοιπο της δεξαμενής/βαρελιού.