Η πρόταση λίπανσης της Yara για την ελαιοκράμβη

Η πρόταση λίπανσης της Yara για την ελαιοκράμβη

Στη Yara μετά από έναν αιώνα εξειδίκευσης στη θρέψη των καλλιεργειών έχουμε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τον παραγωγό ελαιοκράμβης. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και το ρόλο τους στην ανάπτυξη των φυτών. Δείτε τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόδοση και ποιότητα και κατεβάστε το πρόγραμμα λίπανσης της Yara για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.

Βασική Λίπανση Ελαιοκράμβης

1) Σπορά και εγκατάσταση 

Βασικό μέλημα του παραγωγού θα πρέπει αρχικά να είναι το γρήγορο και ομοιόμορφο φύτρωμα της καλλιέργειας. Στη χώρα μας, λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών που επικρατούν συνήθως την εποχή της σποράς (αρχές φθινοπώρου), οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με το φύτρωμα των σπόρων και την ομοιόμορφη εγκατάσταση της καλλιέργειας. Η επιτυχημένη σποροκλίνη σε συνδυασμό με την επάρκεια εδαφικής υγρασίας είναι καθοριστικές για το ξεκίνημα.

Η βασική λίπανση της ελαιοκράμβης πριν τη σπορά αποσκοπεί στο να προμηθεύσει την καλλιέργεια με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, στηρίζοντας αποτελεσματικά τα επερχόμενα στάδια του βιολογικού της κύκλου. Για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι θρεπτικές ανάγκες της ελαιοκράμβης που θα οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή του βασικού λιπάσματος, είναι καλό να υπάρχει διαθέσιμη μια σχετικά πρόσφατη ανάλυση εδάφους (Megalab™)

Στο στάδιο αυτό φροντίζουμε το βασικό μας λίπασμα να είναι πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία, αφού αυτά αποτελούν στοιχεία που χρειάζονται στο φυτό από νωρίς.

Η εφαρμογή του αζώτου με τη βασική λίπανση έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των φυτών μέχρι και το επιδιωκόμενο στάδιο των 6-8 φύλλων που το φυτό θα ξεχειμωνιάσει.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα με τις καμπύλες απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, το άζωτο θα πρέπει να είναι σταθερά διαθέσιμο στην καλλιέργεια από το φύτρωμα κιόλας των φυτών σε αρκετά μεγάλες ποσότητες. Τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, τυποποιούν το άζωτο σε ισορροπημένες αναλογίες που εξασφαλίζουν την άμεση, σταθερή και διαρκή τροφοδότηση της καλλιέργειας με το στοιχείο αυτό.

Ο φώσφορος εφαρμόζεται συνήθως στο σύνολό του με τη βασική λίπανση, ενώ σε περιπτώσεις έντονων ελλείψεων που μπορεί να εκδηλωθούν στα φύλλα της ελαιοκράμβης, οι διαφυλλικοί ψεκασμοί κρίνονται αναγκαίοι.

Ο φώσφορος είναι θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται από τα φυτά σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου, γι΄ αυτό και η επιτυχία της λίπανσης μας σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των λιπασμάτων να διαθέτουν σταθερά τον φώσφορο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, είναι ενισχυμένα με την τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND που τυποποιεί το στοιχείο σε 3 διαφορετικές μορφές. Ο συνδυασμός ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο σε ιδανικές αναλογίες, παρέχει άμεση, αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας διαθεσιμότητα φωσφόρου σε ένα ευρύ φάσμα εδαφικών συνθηκών.

Το κάλιο εφαρμόζεται και αυτό ολοκληρωτικά στη βασική λίπανση αφού είναι στοιχείο απαραίτητο από τα πρώτα κιόλας στάδια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας.

Η Yara στηριζόμενη στην εμπειρία της και τα αποτελέσματα πολλών ετών, προτείνει τη χρήση βασικών λιπασμάτων σε αναλογίες που ταιριάζουν με τις ανάγκες απορρόφησής τους από τα φυτά, όπως είναι τα YaraMila PANTHER, YaraMila SPRINTER, YaraMila OASIS, YaraMila DIAMANTE PLUS.  

2) Έκπτυξη των φύλλων 

Μετά το φύτρωμα, εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα των φυτών που σχηματίζουν ροζέτα. Η διάρκεια αυτού του σταδίου καθορίζεται από τις κλιματικές συνθήκες και βέβαια από την εποχή της σποράς. Στόχος μας είναι το φυτό να διαμορφώσει 6-8 φύλλα πριν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα όπως και μια καλή διάμετρο βλαστού και ρίζας.

Το βόριο είναι στοιχείο απαραίτητο σε όλα τα σημεία ανάπτυξης των φυτών. Η διακοπή της επιμήκυνσης της ρίζας είναι μια από τις πρώτες και ταχύτερες αντιδράσεις στην τροφοπενία βορίου λόγω της επίδρασής του στην συσσώρευση των φυσικών ενώσεων ρύθμισης της ανάπτυξης των φυτών. Οι εφαρμογές βορίου ενισχύουν την επιμήκυνση της ρίζας, με αποτέλεσμα ένα καλά δομημένο φυτό που αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1970, φυτά ελαιοκράμβης που δέχθηκαν βόριο, παρουσίασαν αύξηση στην πρόσληψη του φωσφόρου.

Για την ενίσχυση αυτού του σταδίου και την επιτάχυνσή του όσο προχωράμε σταδιακά προς τον χειμώνα, η διαφυλλική εφαρμογή του YaraVita BRASSITREL PRO αποτελεί ιδανική και καταξιωμένη λύση παγκοσμίως. Ο εμπλουτισμός της καλλιέργειας με μαγνήσιο, βόριο, άζωτο, ασβέστιο, μαγγάνιο και μολυβδαίνιο σε ιδανικές αναλογίες για την καλλιέργεια, είναι καίριος για την επιτυχία του σταδίου αυτού.

Η ανάπτυξη των φυτών το φθινόπωρο είναι κρίσιμη για τη συνολική απόδοση της καλλιέργειας αφού την εποχή αυτή καθορίζεται και ο αριθμός των ανθοφόρων βλαστών που με τη σειρά τους επηρεάζουν και τον αριθμό των ανθέων την άνοιξη.

Επιφανειακή λίπανση ελαιοκράμβης

1) Διαχείριση της καλλιέργειας την άνοιξη, από το στάδιο της επιμήκυνσης των βλαστών και μετά.

Μόλις η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει στις αρχές της άνοιξης, ξεκινάει η επιμήκυνση του κεντρικού και των πλάγιων βλαστών ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Σταδιακά αρχίζει να αυξάνεται η φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας με το μέγιστο να παρατηρείται την περίοδο της άνθισης. Μια καλή φυλλική επιφάνεια βελτιώνει το ρυθμό φωτοσύνθεσης των φυτών και τη δημιουργία ξηράς ουσίας στα φυτά.

Ακολουθεί η περίοδος της άνθισης που είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο για τον καθορισμό των αποδόσεων της καλλιέργειας. Εδώ θα καθοριστούν ο αριθμός των λοβών, ο αριθμός των σπόρων ανά λοβό καθώς και το βάρος των σπόρων.

Βασικός παράγοντας που επηρεάζει θετικά την εξέλιξη της καλλιέργειας και ενισχύει τα χαρακτηριστικά της απόδοσης των φυτών, είναι η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Τα βασικότερα θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να εξασφαλίσουμε στην καλλιέργεια από εδώ και στο εξής και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες είναι το άζωτο και το θείο. Το άζωτο επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, τη διάρκεια της άνθισης, τον αριθμό των ανθέων και των λοβών και φυσικά το βάρος των σπόρων.

Η επιφανειακή λίπανση με άζωτο θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή τροφοδοσία των φυτών από το στάδιο της επιμήκυνσης των στελεχών μέχρι και την περίοδο της ανθοφορίας.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του αζώτου και την πλήρη αξιοποίησή του από την καλλιέργεια θα πρέπει να ελέγξουμε τους παρακάτω παράγοντες:

  • Bέλτιστη δοσολογία εφαρμογής

Η δοσολογία του αζώτου σχετίζεται άμεσα με τις επιδιωκόμενες αποδόσεις της καλλιέργειας, τη γονιμότητα του εδάφους και την υπολειμματικότητά στο έδαφος. Την περίοδο της άνοιξης εφαρμόζεται συνήθως ποσότητα που αντιστοιχεί στα ¾ των συνολικών της αναγκών. Σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, θα πρέπει να ενισχύουμε περισσότερο τη χορηγούμενη δόση του αζώτου. Σε περίπτωση που η φυλλική επιφάνεια είναι αραιή με μικρό δείκτη GAI <1.5 θα πρέπει η δόση να αυξάνεται.

  • Bέλτιστη χρονική στιγμή της εφαρμογής

Από την περίοδο της επιμήκυνσης των στελεχών τους, τα φυτά παρουσιάζουν μια πολύ έντονη ζήτηση σε άζωτο αφού οι λειτουργίες ανάπτυξης των φυτών είναι έντονες με το σχηματισμό βλαστών, φυλλικής επιφάνειας και αναπαραγωγικών οργάνων. Η μεγάλη ζήτηση σε άζωτο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εναπόθεση ξηράς ουσίας στα φυτά και ακολουθεί παράλληλη πορεία ανάπτυξης.

πορεία-ανάπτυξης-ελαιοκράμβης

Πηγή. University of Idaho & Oregon State University, July 2008        

  • Bέλτιστη πηγή του Αζώτου

Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν το στάδιο αυτό για την ανάπτυξη της καλλιέργειας και θα πρέπει να στηρίξουμε επιφανειακά τα φυτά με λίπασμα αζώτου μεγάλης περιεκτικότητας, που παρουσιάζει άμεση, σταθερή και διαρκή παροχή του στοιχείου στην καλλιέργεια.

Το YaraVera AMIDAS είναι το πλέον αναγνωρίσιμο πυκνό αζωτούχο λίπασμα για επιφανειακές εφαρμογές. Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ομαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων, που οδηγεί τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου. Η τεχνολογία του YaraVera AMIDAS βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την εξαέρωση αμμωνίας κατά 35% σε εδάφη με ουδέτερο προς αλκαλικό pH. Έτσι, αυξάνεται η αποδοτικότητα του αζώτου συντελώντας σε αυξημένη απορρόφηση από τα φυτά και οδηγεί την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης σε υψηλότερες αποδόσεις.

Τόσο το άζωτο όσο και το θείο έχουν μια στενή σύνδεση μεταξύ τους με τις κρίσιμες συγκεντρώσεις τους στα φυτά να εξαρτώνται από την αναλογία και των δύο. Τα φυτά προσλαμβάνουν το Θείο κατά τη βλαστική τους ανάπτυξη με τις μεγαλύτερες ποσότητες να απορροφώνται κατά την ανθοφορία και το δέσιμο των λοβών. Όσο αυξάνεται η πρόσληψη του θείου από τα φυτά επηρεάζεται θετικά η περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι και πρωτεΐνες (Haneklaus et al., 1999). Για τους λόγους αυτούς το YaraVera AMIDAS αποτελεί την ιδανική επιλογή για την επιφανειακή λίπανση της ελαιοκράμβης.

Στις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται να χορηγήσουμε άμεσα στην καλλιέργεια, άζωτο το YaraBela SULFAN είναι η εναλλακτική λύση. Το YaraBela SULFAN είναι ένα πρωτοποριακό λίπασμα που περιέχει άζωτο, θείο και ασβέστιο.  

2) Ανθοφορία και το δέσιμο των λοβών

Η άνθιση της ελαιοκράμβης διαρκεί από 3-5 εβδομάδες και είναι το πλέον κρίσιμο στάδιο που επηρεάζει τον αριθμό των λοβών και σπόρων. Για να περιορίσουμε την ανθόπτωση και να ενισχύσουμε περισσότερο το δέσιμο των λοβών, η διαφυλλική εφαρμογή βορίου και αζώτου μέχρι και το ξεκίνημα της άνθισης, δίνουν θετικά αποτελέσματα. Η Yara διαθέτει τα διαφυλλικά λιπάσματα YaraVita BRASSITREL PRO και το YaraVita ΒΟRTRAC

  3) Σχηματισμός λοβών και γέμισμα σπόρων  

Η ανάπτυξη και το γέμισμα των σπόρων, εκτός από τα τρέχοντα προϊόντα της φωτοσύνθεσης γίνεται κυρίως με τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων από τα βλαστικά τμήματα των φυτών (εσωτερική ανακατανομή) και εξαρτάται φυσικά από τη συγκεντρωμένη ποσότητά τους στα βλαστικά τμήματα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του γεμίσματος. Με τη διαχείριση της λίπανσης λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε ήδη καλύψει τις ανάγκες τις καλλιέργειας για να μπορεί να γίνει αργότερα η εσωτερική αυτή ανακατανομή προς τους σπόρους.

Διαφυλλική Λίπανση Ελαιοκράμβης

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης βρίσκεται στο στάδιο της επιμήκυνσης των βλαστών. Τα φυτά έχουν μόλις βγει από μια δύσκολη περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών και η προμήθειά τους με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαία για να συνεχίσουν τον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξής τους.

Τώρα που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει, είναι έντονη η επιμήκυνση του κεντρικού και των πλαγίων βλαστών, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Αυτό σημαίνει πως πέρα από τις απαιτήσεις τους στα κύρια θρεπτικά στοιχεία, οι ανάγκες και σε ιχνοστοιχεία είναι εξίσου σημαντικές.

Φωτογραφία από πειραματικό αγρό της Yara Ελλάς στην Πτολεμαίδα.

Η διαφυλλική εφαρμογή του YaraVita BRASSITREL PRO μέχρι και το ξεκίνημα της άνθησης, εξασφαλίζει στα φυτά την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ειδικότερα τώρα που το έδαφος είναι κρύο και οι ρίζες δυσκολεύονται να απορροφήσουν τα στοιχεία αυτά.

Το YaraVita BRASSITREL PRO:

  • Προωθεί την φωτοσύνθεση των φυτών
  • Επιταχύνει την ανάπτυξή τους 
  • Μεγιστοποιεί την απόδοση της καλλιέργειας ενισχύοντας τον αριθμό των λοβών και των σπόρων.

Σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές της Yara στον κόσμο, το YaraVita BRASSITREL PRO εμφανίζει ενισχυμένους δείκτες απόδοσης της παραγωγής (δείκτης ROI 6:1).

Το YaraVita BRASSITREL PRO είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό διάλυμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις για διαφυλλικές εφαρμογές, σε καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη, τα σταυρανθή, τα ψυχανθή, τα κηπευτικά και άλλες.

Με μεγάλο εύρος συνδυαστικότητας, είναι εύκολη η εφαρμογή του μαζί με άλλα προϊόντα αγροχημικών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα για τον παραγωγό. H ελεύθερη πρόσβαση στην εφαρμογή TankmixIT μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone παρέχει πληροφορίες για την καταλληλότητα κάθε συνδυασμού σκευασμάτων στη δεξαμενή ψεκαστικού διαλύματος.