Η λέξη «Liva» προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική γλώσσα και σημαίνει «ζωή»

Η ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου, που βοηθά στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας με μεγάλη εμπορευσιμότητα, ονομάζεται YaraLiva®. Τα λιπάσματα YaraLiva προσφέρουν άζωτο ταχείας δράσης μαζί με ασβέστιο και βόριο για άμεση ανάπτυξη και καλύτερη υποστήριξη των φυτών. Η σωστή εφαρμογή των λιπασμάτων YaraLiva βελτιώνει το μέγεθος, την εμφάνιση και την ποιότητα των καρπών.

Πλεονεκτήματα των λιπασμάτων Νιτρικού Ασβεστίου

  • Άμεσα διαθέσιμο άζωτο - Τα λιπάσματα της σειράς YaraLiva περιέχουν νιτρικό άζωτο που είναι η πιο άμεσα απορροφίσιμη πηγή αζώτου για τα φυτά.
  • Άμεσα διαθέσιμο ασβέστιο - Το ασβέστιο στα YaraLiva απαντάται σε μορφή νιτρικού ασβεστίου που είναι πλήρως διαλυτή στο νερό και άμεσα διαθέσιμη για τα φυτά τη στιγμή που το έχουν ανάγκη.
  • Παροχή Βορίου – στους τύπους λιπασμάτων YaraLiva που περιέχεται βόριο, ο συνδυασμός του με ασβέστιο και άζωτο βελτιώνει την κυτταρική ακεραιότητα των φυτών, την καλύτερη υποστήριξη της ανθοφορίας και την ανάπτυξη της ρίζας.
  • Μεγαλύτερη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των καρπών – τα λιπάσματα της σειράς YaraLiva εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συντηρισημότητα των φρούτων και λαχανικών μετά τη συγκομιδή.
  • Αυξημένη αντίσταση των φυτών έναντι των αβιοτικών καταπονήσεων – η παροχή λιπασμάτων YaraLiva βοηθά τις καλλιέργειες να ανταπεξέρχονται σε ένα ευρύ φάσμα πιέσεων που προκαλούν στρες.