Η λέξη «Bela» προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «Beyla» που σημαίνει «γονιμότητα»

Η σειρά λιπασμάτων YaraBela προμηθεύει τις καλλιέργειες με άζωτο σε μορφή νιτρικής αμμωνίας. Αποτελείται από προϊόντα ανώτερης ποιότητας που προσδίδουν στα φυτά άζωτο σε ισορροπημένη αναλογία νιτρικής και αμμωνιακής μορφής.

Η σειρά λιπασμάτων YaraBela χρησιμοποιείται κυρίως σε αροτραίες καλλιέργειες όπως σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα, πατάτα ή χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Τα αζωτούχα λιπάσματα YaraBela έχουν άριστη εφαρμογή λόγω της υψηλής πυκνότητας και της ομοιόμορφης κατανομής τους στο χωράφι. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της καλλιέργειας λόγω της ισορροπημένης κατανομής στο χωράφι με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς απώλειες.  

Τα λιπάσματα YaraBela χρησιμοποιούνται συνήθως για ξηρή εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας.

Τέλος, τα λιπάσματα YaraBela παρέχουν σταθερή και αποδεδειγμένη απόδοση καλλιέργειας κάθε χρόνο σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών και κλιματικών συνθηκών.  

Τα οφέλη της σειράς YaraBela:

YaraBela
YaraBela
  • Άμεσα διαθέσιμο άζωτο - Με κύριο ενεργό συστατικό το νιτρικό αμμώνιο, τα λιπάσματα YaraBela εξασφαλίζουν ταχεία πρόσληψη και ακριβή παροχή αζώτου.
  • Άμεσα διαθέσιμο θείο - Το YaraBela® SULFAN είναι εμπλουτισμένο με θειικό ασβέστιο υψηλής διαλυτότητας. Το θείο στο λίπασμα YaraBela δεν μεταβάλλει την ισορροπία 50/50 αζώτου και αμμωνίου.
  • Χαμηλές απώλειες λόγω εξάτμισης
  • Ομοιόμορφη εφαρμογή - Η ομοιογενής μηχανική ποιότητα των YaraBela και η υψηλή φαινόμενη πυκνότητα εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες για ομοιόμορφη λιπασματοδιανομή και βέλτιστη παροχή θρεπτικών συστατικών.