Οκτωβρίου 31, 2023

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ. Θα πρέπει επομένως να γνωρίζουμε ποια είναι εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που επιδρούν στο σχηματισμό των κόκκων σε κάθε στάχυ.
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Άζωτο

Το άζωτο θα επηρεάσει τον αριθμό των κόκκων που αναπτύσσονται σε κάθε φυτό. Μια υψηλής απόδοσης καλλιέργεια σιταριού θα πρέπει να έχει περίπου 45 – 50 κόκκους ανά στάχυ, ωστόσο εάν η παροχή του αζώτου είναι περιορισμένη ο αριθμός αυτός θα μειωθεί.

Η χρονική στιγμή της εφαρμογής του αζώτου είναι σημαντική, καθώς οι αριθμοί των κόκκων καθορίζονται νωρίς από το βλαστικό στάδιο της διπλής πτυχής (στάδιο τερματισμού της βλαστικής φάσης) έως την εμφάνιση των καταβολών των ανθέων.

Κάλιο (Κ)

Το κάλιο είναι στοιχείο που επηρεάζει τον αριθμό των κόκκων στο στάχυ.

Η μελέτη του Συνδέσμου Ανάπτυξης Καλίου (Potash Development Association) απεικονίζει τη σαφή συσχέτιση μεταξύ της παροχής καλίου και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ, με την έλλειψη του καλίου να εμποδίζει την ανάπτυξη και να μειώνει τον σχηματισμό τους.

Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρος (Zn)

Βόριο (Β)

Άλλες πρακτικές διαχείρισης της καλλιέργειας που επηρεάζουν τον αριθμό των σχηματιζόμενων κόκκων


Ο τελικός αριθμός των κόκκων ανά στάχυ ποικίλλει σε κάθε καλλιεργητική περίοδο και μεταβάλλεται χάρη σε μια σειρά παραγόντων, όπως:

  • Η επιλογή της ποικιλίας
  • Προσβολές ασθενειών κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
  • Καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
  • Θερμοκρασία και φωτοπερίοδος μέχρι και το στάδιο του 1ου κόμπου (κλίμακα Zadoks GS 30)
  • Σε γενικές γραμμές η μεγάλη πυκνότητα των βλαστών ανά μονάδα επιφάνειας οδηγεί σε μειωμένο αριθμό σχηματιζόμενων κόκκων ανά στάχυ και το ανάποδο.