Νοεμβρίου 02, 2023

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών, ικανής να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και να οδηγήσει τα φυτά σε μεγαλύτερες τελικές παραγωγές.
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Το άζωτο, το κάλιο και το μαγνήσιο έχουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της πράσινης φυλλικής επιφάνειας των φυτών.

Το μαγνήσιο και το άζωτο περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες στη χλωροφύλλη, ουσία που ευθύνεται για το πράσινο χρώμα των φυτών και τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

Άζωτο (N)

Η σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας χλωροφύλλης στα φύλλα και του αζώτου στα φυτά αποδεικνύεται από το ποσοστό της χλωροφύλλης που αυξάνει αναλογικά με την αύξηση του αζώτου.

 Άζωτο

Μαγνήσιο (Mg)

Το μαγνήσιο είναι δομικό στοιχείο της χλωροφύλλης και συνδέεται με τέσσερα μόρια αζώτου.

Η περιεκτικότητα του μαγνησίου στα φυτά είναι ως εκ τούτου σημαντική για τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων χλωροφύλλης που βοηθάει με τη σειρά της στο σχηματισμό μεγαλύτερης πράσινης φυλλικής επιφάνειας.

 Μαγνήσιο

Κάλιο (K)

Το κάλιο έχει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων, ενώ επιταχύνει τη μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού μέσα στο φυτό.

Ανεπάρκεια καλίου μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο μαρασμό των φυτών και στο φαινόμενο του πλαγιάσματος. Τα καλάμια γίνονται πιο ευαίσθητα και μεγαλώνει ο κίνδυνος πλαγιάσματος της καλλιέργειας, γεγονός που επιφέρει σημαντικές μειώσεις τόσο την απόδοση, όσο και την ποιότητα της παραγωγής.
Η ζήτηση του φυτού σε κάλιο είναι ιδιαίτερα αναγκαία την περίοδο της άνοιξης όταν κατά τη διάρκεια του αδελφώματος το σιτάρι θα πρέπει να απορροφάει περίπου 7,7 Kg/ha K20 ανά ημέρα. Με βάση το στοιχείο αυτό οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη ποσότητα καλίου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των φυτών.