Δεκεμβρίου 18, 2023

Γενικές πληροφορίες για το Κριθάρι

Το κριθάρι (Hordeum vulgare) είναι από τα πρώτα δημητριακά που καλλιέργησε ο άνθρωπος, με ενδείξεις που τοποθετούν ιστορικά την καλλιέργεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το 8.500 π.Χ.
Γενικές πληροφορίες για το Κριθάρι
Γενικές πληροφορίες για το Κριθάρι

Παγκόσμια παραγωγή Κριθαριού

Σήμερα, καταλαμβάνει σημαντική καλλιεργήσιμη έκταση στον πλανήτη με μεγάλη μάλιστα γεωγραφική εξάπλωση. Το κριθάρι είναι φυτό που προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα κλίματα και μάλιστα πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα σιτηρά. Μεγάλες χώρες παραγωγής είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αργεντινή και οι ΗΠΑ (FAO). Η παγκόσμια παραγωγή κριθαριού φτάνει περίπου το 20% της αντίστοιχης του μαλακού σιταριού.Pagkosmia_paragwgh_krithari.jpg

Στην Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η θέση σε έκταση μετά το σκληρό και το μαλακό σιτάρι. Η καλλιέργεια του κριθαριού εκτείνεται από τις βόρειες, μέχρι τις νότιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Η προσαρμοστικότητά του οφείλεται βασικά στους πρώιμους τύπους του, που ωριμάζουν σχετικά νωρίς και μπορούν να αποφεύγουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις της υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας στην τελική παραγωγή (Ι.Γ.Β.Φ & Γ.Π).

Κατανάλωση κριθαριού παγκοσμίως

Η συνολική κατανάλωση κριθαριού παγκοσμίως παρουσιάζει την ίδια τάση με τη συνολική παραγωγή του. Τα προϊόντα του προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών, για ανθρώπινη κατανάλωση και τη ζυθοποιία. Το 70% της συνολικής παραγωγής κριθαριού χρησιμοποιείται για ζωοτροφή, το 16% για την παραγωγή βύνης για αλκοολούχα ποτά και το 14% ως συστατικό διαφόρων τροφών για τον άνθρωπο.

Αποδόσεις παραγωγής παγκοσμίως

Αναφορικά με τις αποδόσεις της καλλιέργειας βλέπουμε ότι αυτές κυμαίνονται μεταξύ 350-800 κιλών το στρέμμα με τα Η.Α.Ε, την Ιρλανδία και το Βέλγιο να κατέχουν τα πρωτεία και τις γειτονικές μας χώρες να κυμαίνονται κάτω απο 400 κιλά/στρέμμα.

Paragwgh_krithari_xwres.jpg

Παγκόσμια παραγωγή Κριθαριού

Η παγκόσμια παραγωγή στο κριθάρι βλέπουμε ότι έχει σταθεροποιηθεί ανάμεσα στους 120.000.000 με 150.000.000 τόνους από το 1995 και μετά σύμφωνα με τον FAO.

Pagkosmia_paragwgh_krithari.jpg