Δεκεμβρίου 21, 2023

Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών

Το “Molestado” είναι μια φυσιολογική ζημιά στον καρπό της ελιάς που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής σε περιοχές του καρπού όπου ο ιστός είναι μαλακός. Με σωστή λίπανση της ελιάς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό.
Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών
Μείωση των ζημιών κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιώνΑσβέστιο και μηχανικές ζημιές στους καρπούς  Η διαφυλλική λίπανση με ασβέστιο αυξάνει το περιεχόμενο του ασβεστίου στη σάρκα των ελαιοκάρπων, μειώνοντας έτσι τις περιπτώσεις ζημιάς κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών. Σε ελαιώνα της περιοχής Manzanilla της Σεβίλλης όπου συγκομίζονται επιτραπέζιες ελιές, η εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο (7 επεμβάσεις), αύξησε το περιεχόμενο σε ασβέστιο της σάρκας των καρπών, μειώνοντας σημαντικά τις ζημιές κατά τη συγκομιδή. Το ασβέστιο, μειώνει επίσης τα συνολικά ποσοστά ζημιών, αλλά και τη σφοδρότητα του φαινομένου, σε περιοχές που μπορεί να έχουν ήδη εμφανιστεί τα προβλήματα.

Ασβέστιο και μηχανικές ζημιές στους καρπούς

Η διαφυλλική λίπανση με ασβέστιο αυξάνει το περιεχόμενο του ασβεστίου στη σάρκα των ελαιοκάρπων, μειώνοντας έτσι τις περιπτώσεις ζημιάς κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων ποικιλιών. Σε ελαιώνα της περιοχής Manzanilla της Σεβίλλης όπου συγκομίζονται επιτραπέζιες ελιές, η εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο (7 επεμβάσεις), αύξησε το περιεχόμενο σε ασβέστιο της σάρκας των καρπών, μειώνοντας σημαντικά τις ζημιές κατά τη συγκομιδή. Το ασβέστιο, μειώνει επίσης τα συνολικά ποσοστά ζημιών, αλλά και τη σφοδρότητα του φαινομένου, σε περιοχές που μπορεί να έχουν ήδη εμφανιστεί τα προβλήματα.