Δεκεμβρίου 06, 2023

Ο ρόλος της θρέψης και λίπανσης στο ρύζι

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία των φυτών και οι τιμές τους μεταβάλλονται, όσο η καλλιέργεια εξελίσσεται.
θρέψη και λίπανσης στο ρύζι
θρέψη και λίπανσης στο ρύζι

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης, είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζεται ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, την πρωιμότητα της ποικιλίας και το αναμενόμενο ύψος της παραγωγής.
Παρόλο που όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι σημαντικά για την καλλιέργεια του ρυζιού, εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση είναι το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Θείο και ο Ψευδάργυρος.

Άζωτο (N)

Το Άζωτο είναι στοιχείο που αυξάνει το αδέλφωμα των φυτώντη φυλλική επιφάνειατο ρυθμό της φωτοσύνθεσηςτον αριθμό των σταχυδίων και των κόκκων ανά φυτό καθώς και το βάρος των κόκκων. Όλα αυτά συντελούν στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας. Για αποδόσεις 1tn/στρ, απαιτούνται 16-20kg N/στρ.

Φώσφορος (P)

Ο Φώσφορος είναι στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματοςαυξάνει το βάρος των κόκκωνπρωιμίζει την παραγωγή. Η καλλιέργεια χρειάζεται τον Φώσφορο σε ποσότητες 4-8 kg P2O5/στρ.

Κάλιο (K)

Το Κάλιο επηρεάζει τον αριθμό των αδελφιών, τον σχηματισμό των κόκκων και την αύξηση του βάρους τους, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών στο πλάγιασμα. Οι απαραίτητες ποσότητες καλίου για το ρύζι κυμαίνονται από 6-10kg K2O/στρ.

Θείο (S)

Το Θείο συμβάλλει ενεργά στην αύξηση του βάρους των κόκκων, στη βελτίωση της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεϊνη, όσο και στην κανονική ωρίμανση του ρυζιού. Οι ανάγκες του ρυζιού σε Θείο είναι από 2-3kg SO3/στρ.

Ψευδάργυρος (Zn)

Από όλα τα ιχνοστοιχεία, ο Ψευδάργυρος είναι αυτός που η έλλειψή του επηρεάζει πολύ έντονα την ανάπτυξη των φυτών με μεγάλες συνέπειες στην τελική παραγωγή. Η έλλειψη του εμφανίζεται από τα πρώτα βλαστικά στάδια γι’ αυτό και θα πρέπει να προστίθεται στην καλλιέργεια κατά προτίμηση με διαφυλλικούς ψεκασμούς.