Οκτωβρίου 31, 2023

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα και σε επάρκεια τα θρεπτικά στοιχεία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του σιταριού
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του σιταριού

Στάδιο: Φύτρωμα και Εγκατάσταση 

Φύτρωμα και Εγκατάσταση 

 • Άζωτο (Ν): για γρήγορη και πρώιμη ανάπτυξη στο ξεκίνημα της καλλιέργειας.
 • Φώσφορος (P): για την παροχή απαραίτητης ενέργειας στη φάση της αρχικής ανάπτυξης, αλλά και την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος που θα βοηθήσουν τα φυτά στην καλύτερη προσαρμογή τους στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Στάδιο: Αδέλφωμα

Αδέλφωμα

 • Άζωτο (N): για την ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας, αλλά και την αύξηση του αριθμού των αδελφιών ανά φυτό.
 • Μαγγάνιο (Mn): λόγω του δομικού του ρόλου στο σχηματισμό φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών και ενζύμων.

Στάδιο: Καλάμωμα (επιμήκυνση στελέχους)

Καλάμωμα

 • Άζωτο (N): για καλή και γρήγορη αύξηση της φυλλικής επιφάνειας.
 • Φώσφορος (P): για την παροχή της απαραίτητης ενέργειας στην ανάπτυξη του φυτού.
 • Κάλιο (K): για ρύθμιση της υδατικής ισορροπίας και ενίσχυση της σταθερότητας των φυτών.
 • Θείο (S): για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας παραγωγής.
 • Μαγγάνιο (Mn): για το δομικό του ρόλο στο σχηματισμό φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών και ενζύμων.
 • Ψευδάργυρος (Zn): για επιτάχυνση των ενζυματικών αντιδράσεων, το μεταβολισμό του αζώτου και τη σύνθεση πρωτεϊνών.

Στάδιο: Έκπτυξη ταξιανθίας / γέμισμα του κόκκου

Έκπτυξη ταξιανθίας -γέμισμα του κόκκου

 • Άζωτο (N): για υψηλότερες αποδόσεις λόγω της συμβολής του στη φωτοσύνθεση του φυτού, στο μέγεθος και αριθμό των κόκκων, αλλά και το περιεχόμενο τους σε πρωτεΐνη.
 • Μαγνήσιο (Mg): για τη διατήρηση του πράσινου χρώματος των φύλλων και της φωτοσυνθετικής τους ικανότητας.
 • Φώσφορος (P): για την επανενεργοποίηση της ξηράς ουσίας και τη βελτίωση των αποδόσεων.
 • Βόριο (B): για τη βιωσιμότητα της γύρης