Σεπτεμβρίου 04, 2023

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων για το καλαμπόκι

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων για το καλαμπόκι
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων για το καλαμπόκι

Ο ρόλος του Αζώτου (N)

Το Άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας και για αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του Αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου (ποσοστό κοντά στο 75%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

rolos-azotoy.jpg

Ο ρόλος του Φωσφόρου (P)

Ο Φώσφορος είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και απόδοση του καλαμποκιού. Αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Επιδρά θετικά στη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Το μεγαλύτερο μέρος του Φωσφόρου (ποσοστό κοντά στο 85%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

Rolos fosforou.png

Ο ρόλος του Kαλίου (K)

Το Kάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί την ανάπτυξη του καλαμποκιού και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις. Το Κάλιο ενισχύει τα στελέχη του φυτού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και εμπλέκεται στη σύνθεση ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους όπως οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες (άμυλο). Το Κάλιο κατανέμεται κυρίως στα στελέχη και τα φύλλα του καλαμποκιού σε ποσοστά που ξεπερνούν τα 2/3 της ολικής του ποσότητας.

Rolos Kaliou.png

Το Μαγνήσιο(Mg), το Θείο(S) και ο Σίδηρος(Fe)

Eίναι στοιχεία που αυξάνουν τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φυτών συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη του καλαμποκιού και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Το Θείο είναι σημαντικό για τη σύνθεση των πρωτεϊνών στους κόκκους του καλαμποκιού.

Το Aσβέστιο (Ca)

Το Aσβέστιο συμβάλλει στην καλύτερη υγεία των φυτών, όπως και στην καλύτερη ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των στελεχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Ασβεστίου κατανέμεται στα φύλλα και ελάχιστο στους καρπούς.

Το Bόριο (B)

Το Bόριο εξασφαλίζει την ακεραιότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων, συμβάλλει στην επιμήκυνση των κυττάρων και επομένως στην ανάπτυξη του φυτού. Παράλληλα, αυξάνει την καρπόδεση και την τελική απόδοση της καλλιέργειας.

Ο Ψευδάργυρος (Zn)

Ο Ψευδάργυρος είναι σημαντικό στοιχείο που ευνοεί τη σύνθεση των πρωτεϊνών όσο και τη σύνθεση αυξινών που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία της νέας βλάστησης του φυτού. Από όλα τα ιχνοστοιχεία ο Ψευδάργυρος χρειάζεται συνήθως περισσότερο στο καλαμπόκι, με την έλλειψή του να εντοπίζεται στα στάδια από το 2ο έως το 8ο φύλλο.