Νοεμβρίου 17, 2023

Οι απαιτήσεις της ελαιοκράμβης σε θρεπτικά στοιχεία και η κατανομή τους στο φυτό

Η ελαιοκράμβη είναι φυτό που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του έχει ανάγκη από σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων για να μπορέσει να στηρίξει μια καλή και ποιοτική παραγωγή.
Οι απαιτήσεις της ελαιοκράμβης σε θρεπτικά στοιχεία και η κατανομή τους στο φυτό
Οι απαιτήσεις της ελαιοκράμβης σε θρεπτικά στοιχεία και η κατανομή τους στο φυτό

Ενώ οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται τελικά με τη συγκομιδή του καρπού είναι περιορισμένες, η συστηματική χορήγηση των λιπασμάτων είναι αναγκαία, αφού το ριζικό της σύστημα είναι πασσαλώδες και απομακρύνεται από τη ζώνη γονιμότητας του εδάφους.

apaithseis-se-threptika-elaiokramvi