Προστατεύουμε τους εργαζόμενους και την κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα ενεργές τις λειτουργίες μας.

Η πανδημία COVID-19 είναι μια κρίση που πλήττει κάθε κομμάτι της κοινωνίας μας. Δεδομένης της κατάστασης, στην Yara έχουμε τριπλή ευθύνη:

  1. Να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία μας.
  2. Να δρούμε υπεύθυνα σαν εταιρεία και να εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις κυβερνητικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.
  3. Να διατηρήσουμε τη λειτουργία και τις δραστηριότητές μας απρόσκοπτες, καθώς είμαστε κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων και άλλων απαραίτητων προϊόντων για την κοινωνία.

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα διαχείρισης της κρίσης με σκοπό να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις και να δίνονται σαφείς οδηγίες μέσα στην οργάνωση της Yara ώστε να εξασφαλίσουμε την διατήρηση της λειτουργίας μας.

Στην κεντρική εταιρική μας ιστοσελίδα θα αναρτούμε καθημερινά ενημερώσεις (στην Αγγλική γλώσσα) σχετικά με τις λειτουργίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με email στο marketing.hellas@yara.com