ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το παρόν έντυπο σημείωμα («Ενημέρωση») έχει τον χαρακτήρα ενημέρωσης της Yara Ελλάς ΑΕ, με έδρα την Λεωφ. Συγγρού 137, Νέα Σμύρνη («Εμείς», «Εταιρεία» ή «Διοργανωτής» ), υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, προς τους Συμμετέχοντες («Εσείς» ή «Συμμετέχοντες») του Διαγωνισμού που θα λάβει χώρα 01.07.2024 έως 31.12.2024 μέσω του διαδικτυακού τόπου Yara Ελλάς Λιπάσματα για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν («∆ιαγωνισμός»), αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας.

  1. Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό και ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή σας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα με το όνομα και το επώνυμό σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση e-mail σας, την πόλη με τον τ.κ., την καλλιέργεια και τα στρέμματα που αναλογούν σε κάθε καλλιέργεια που επιλέγετε, τα οποία μας δίνετε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε για μια περίοδο 5 ετών σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.
  2. Στο πλαίσιο συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό, συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς.

  3. Η ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για τους ακόλουθους σκοπούς (α) την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία συμμετέχουν οι συμβαλλόμενοι συμμετέχοντες. (β) Την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των νικητών, (δ) την αποστολή ή εξαργύρωση των δώρων, (ε) την προώθηση και την προβολή της εταιρείας για εμπορικούς σκοπούς και (ζ) την παροχή του ανταλλάγματος από τον συμμετέχοντα στον Διοργανωτή στο πλαίσιο της σύμβασης του Διαγωνισμού, ήτοι την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντα για την διαφήμιση και εμπορική προώθηση των προϊόντων ή / και υπηρεσιών του Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ του συμμετέχοντα με βάση τις καταναλωτικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

  4. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμβατική σχέση μας μαζί σας (άρθρο 6 § 1 β’ του ΓΚΠΔ) μέσω της αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού και τη δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση.

  5. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας, η Εταιρεία προβαίνει σε κατάρτιση του συναλλακτικού σας προφίλ, με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων και προσφορών καθώς και την αξιολόγηση, βελτίωση ή/και δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Η κατάρτιση προφίλ θα λαμβάνει κυρίως χώρα, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τα εξής βασικά κριτήρια: (α) χαρακτηριστικά καλλιεργειών, (β) ύψος, χρόνος, συχνότητα και χαρακτηριστικά συναλλαγών, (γ) καταναλωτικές ανάγκες, (δ) καταναλωτικές προτιμήσεις. Η κατάρτιση προφίλ θα έχει αποκλειστικά και μόνο θετικό αντίκτυπο που συνίσταται στην ενδεχόμενη παροχή εξατομικευμένων ενημερώσεων και προσφορών από την Εταιρεία.

  6. H χρήση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτελείται από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, υπό την τήρηση αυστηρών όρων εμπιστευτικότητας.

  7. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της: (α) στον όμιλο εταιρειών Yara, στον οποίο ανήκει, για σκοπούς οργάνωσης και διαχείρισης των ενεργειών μάρκετινγκ σε επίπεδο ομίλου, (β) σε παρόχους τεχνικής υποστήριξης και διαδικτυακής φιλοξενίας των υποδομών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών αυτής, και (γ) προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρουμε έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο.

  8. Διατηρούμε κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ενδέχεται να διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ή παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία θέτουμε στη διάθεσή σας κατόπιν αιτήματός σας.

  9. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας λειτουργεί ως αντάλλαγμα για την συμμετοχή σας στην κλήρωση του Διαγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο πέντε (5) ετών.

  10. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προσφυγής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi) με επικοινωνία μαζί μας στο ακόλουθο e-mail: dataprivacy@yara.com.