Γενικοί Όροι Και Προϋποθέσεις Πώλησης

Το παρακάτω αρχείο θέτει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Yara Ελλάς Α.Ε