Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Yara ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τοπικοί ιστότοποι)

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου της Yara Ελλας Α.Ε. («Yara») ("Πολιτική Απορρήτου") αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τη Yara Ελλάς Α.Ε. (έδρα Αθήνα, Λ. Συγγρού 143) ("εμείς") όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (ο "Ιστότοπος") ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση έχετε με εμάς, όπως περιγράφεται παρακάτω.
H Yara Ελλάς Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τις εν λόγω δραστηριότητες.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς η Yara συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο (υποψήφιοι εργαζόμενοι , χρήστες site και εφαρμογών) και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση έχετε με εμάς, ως πελάτες μας ή τελικοί καταναλωτές. Σε περίπτωση που αλληλοεπιδρούμε μαζί σας με τρόπους οι οποίοι δεν περιγράφονται παρακάτω, θα σας παρέχουμε πρωτύτερα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Yara, μπορείτε να ανατρέξετε στη δημόσια έκδοση του Yara's Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data το οποίο αποτελεί μέρος των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της Yara.

1. Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τις ακόλουθες πηγές:

Από τους ιστότοπούς μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά: Αρχικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή αλληλεπιδράτε με άλλους τρόπους μαζί μας στο διαδίκτυο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις εφαρμογές μας χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να μετράμε, σε συνολικό επίπεδο, τη χρήση του Ιστότοπου με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου του. Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά σύμφωνα με τους όρους χρήσης της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα σχετικά με τα Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.


Απευθείας από εσάς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης , καθώς και όταν επιλέγετε οικειοθελώς να μας υποβάλετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώνετε μία από τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στο διαδίκτυο, υποβάλλετε ερωτήσεις (για παράδειγμα όταν επικοινωνείτε μαζί μας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών), συμμετέχετε σε έρευνες ικανοποίησης, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.


Από τον όμιλο των εταιρειών μας, καθώς και τους αντιπροσώπους μας, τους συνεργάτες μας και από άλλα τρίτα μέρη: Όταν αγοράζετε ένα προϊόν, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη συναλλαγή από τους αντιπροσώπους μας.


Από εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: Συλλέγουμε δεδομένα από εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αφορούν [αθέτηση υποχρεώσεων/ ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση/ άλλο] προκειμένου να αξιολογήσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουμε όταν συνάπτουμε σύμβαση πώλησης μαζί σας.

2. Είδη δεδομένων που συλλέγουμε

Όταν αλληλεπιδράτε με εμάς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ήτοι πληροφορίες ή ένα συνδυασμό πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:


• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε για τις ανάγκες της συμβατικής μας σχέσης ή όταν συμπληρώνετε μία από τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε και να επικοινωνούμε μαζί σας.

• Πληροφορίες αναφορικά με τις καταναλωτικές προτιμήσεις σας που μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιοι είστε και τι ανάγκες έχετε ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ,τοποθεσία σας, τη σοδειά σας και άλλες δημογραφικές πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω της φόρμας εγγραφής στο newsletter μας ή μέσω ερευνών που διοργανώνουμε. Θα προχωρήσουμε σε προσωποποιημένες ενημερώσεις για τα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μόνο εφόσον έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας.

• Πληροφορίες συναλλαγών και οικονομικών στοιχείων σχετικά με το πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας, με τους αντιπροσώπους μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων αγορών, κύκλου εργασιών, τρόπου πληρωμής, συνέπειας πληρωμής, αιτημάτων και λογαριασμών πελατών.

• Πληροφορίες συσκευών και ανάλυση, όπως πληροφορίες σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, ανάλογα με τα δικαιώματα για πρόσβαση που μας έχετε παραχωρήσει. Ενδέχεται να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε συνεπείς υπηρεσίες σε όλες τις συσκευές σας. Αυτές μπορεί για παράδειγμα να είναι χαρακτηριστικά όπως η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σας σύστημα, οι τύποι και οι ρυθμίσεις συσκευών και τα αναγνωριστικά συσκευών. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σύνδεσης, όπως το όνομα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, το αναγνωριστικό διαφήμισης για κινητά και το αναγνωριστικό εφαρμογής για κινητά, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα, τη γεωγραφική θέση, τη ζώνη ώρας και την ημερομηνία και ώρα επίσκεψης στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο, όπως για παράδειγμα πόση ώρα παραμένετε σε αυτόν και πληροφορίες σχετικά με την κύλιση που πραγματοποιείτε και τι κοινοποιείτε.

• Δεδομένα εξοπλισμού που παράγονται από, συλλέγονται ή αποθηκεύονται στον εξοπλισμό σας (λογισμικό ή υλικό) ή σε συσκευή που διασυνδέεται με τον εξοπλισμό σας, πχ. στα πλαίσια υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να ανεβάσετε πληροφορίες από τη συσκευή σας σε μία από τις δικτυακές πύλες μας.

• Δεδομένα τοποθεσίας από το κινητό σας ή από κάποια άλλη συσκευή με εντοπισμό τοποθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται με μια εφαρμογή για κινητά την οποία έχετε κατεβάσει ή ένα προφίλ χρήστη που έχετε καταχωρίσει μαζί μας.

• Φωτογραφίες σας από εκδηλώσεις που διοργανώνουμε για την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας μας και τη βελτίωση της εικόνας της, κατόπιν λήψης συγκατάθεσής σας.

• Πληροφορίες Προσλήψεων που μας βοηθάνε να καθορίσουμε την καταλληλότητά σας για την θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση, εάν έχετε υποβάλετε αίτηση για εργασία μαζί μας, όπως γενικές πληροφορίες επικοινωνίας, το βιογραφικό σας σημείωμα, η φωτογραφία, συστατικές επιστολές.

3. Πώς χρησιμοποιεί η Yara τα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διεκπεραίωση παραγγελιών και εν γένει Διαχείριση και Εκτέλεση συμβάσεων: για να σας παρέχουμε τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που αγοράσατε και για να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγγελία σας, όπως η παράδοση προϊόντων, η παροχή συμβουλών, η συντήρηση, η ασφάλεια και ανάκληση προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνουμε και στην κατάρτιση προφίλ των πελατών μας μέσω της σύνταξης αναφορών ή/και συστάσεων που προέρχονται από τα δεδομένα που έχετε παράσχει στη Yara ή προκύπτουν από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και τα οποία αφορούν τις αγορές, τον κύκλο εργασιών, τον τρόπο και τη συνέπεια πληρωμής σας και έχουν σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Yara και τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων.

• Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών: για να σας παρέχουμε υποστήριξη όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email.

• Απευθείας Εμπορική Προώθηση (Μάρκετινγκ): για να σας παρέχουμε ενημερώσεις, πληροφορίες και προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της Yara, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός προφίλ που χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε μέσω [email, SMS, ταχυδρομείου] στοχευμένες προσφορές μάρκετινγκ, ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες προϊόντων, εταιρικά περιοδικά, καταλόγους, ανακοινώσεις ή προσκλήσεις σε διάφορα εκδηλώσεις κλπ. που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, προβαίνουμε σε τέτοιου είδους ενέργειες εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις που απαιτείται εκ του νόμου. Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να την ανακαλέσετε και να μην λαμβάνετε αυτές τις ενέργειες και τα μηνύματα μάρκετινγκ επικοινωνώντας μαζί μας στο privacy.global@yara.com. Εάν η επεξεργασία στηρίζεται στην εκτέλεση υπάρχουσας σύμβασης με εσάς ή στο έννομο συμφέρον μας, έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην λήψη εμπορικής επικοινωνίας επικοινωνώντας μαζί μας στο dataprivacy@yara.com.

• Έρευνες: για να διενεργούμε έρευνες και δημοσκοπήσειςγια να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Πριν από τη διεξαγωγή μιας έρευνας, θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι εθελοντική και θα προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό μόνο εφόσον έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας.
Διαχείριση καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών: Όπως για τη διαχείριση των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας, την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, την ανάλυση δεδομένων, την πρόληψη της απάτης, την εταιρική διακυβέρνηση, τη δημιουργία αναφορών και εν γένει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

• Προσλήψεις: για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στην Yara, εάν έχετε υποβάλει αίτηση εργασίας μέσω της δικτυακής μας πύλης για εύρεση εργασίας που είναι προσβάσιμη στο yara.com ή εάν καταθέσατε αίτηση εργασίας κατά διάφορο τρόπο σε εμάς. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνετε στην αίτησή σας για εργασία για να ελέγξουμε αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση αξιολογώντας εάν είστε ο ιδανικός υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση.

4. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της τυχόν συμβατικής σχέσης που έχετε μαζί μας και, στο βαθμό που επιτρέπεται, μετά τη λήξη αυτής της σχέσης για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, για τη συμμόρφωση της Yara με νομικές υποχρεώσεις της ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Yara.

 

5. Ποια είναι η νομική βάση στην οποία βασίζεται η Yara για να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας;

Αρχικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για συμβατικούς σκοπούς, ήτοι για να συνάψουμε και εκπληρώσουμε τους όρους μίας σύμβασης μαζί σας (για παράδειγμα, για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών ή για σκοπούς τιμολόγησης).
Ακόμη, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπου απαιτείται για τη συμμόρφωση της Yara με τις έννομες υποχρεώσεις της (πχ. φορολογικές .
Επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων μας προς βελτίωση των προϊόντων/ υπηρεσιών μας και καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών σας, εφόσον αυτά δεν παραβιάζουν τα δικαιώματά σας στην προστασία των δεδομένων σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, όταν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλο υλικό μάρκετινγκ από εμάς). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να ανακαλέσετετη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy.global@yara.com.Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση.

6. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα

Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες μάρκετινγκ εκτός της Yara.
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής:
• σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας (αυτοτελώς υπευθύνους επεξεργασία) ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας(Εκτελούντες την Επεξεργασία). Τα εν λόγω τρίτα μέρη, είτε πρόκειται για αυτοτελώς υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εξασφαλίζουν το απαιτούμενο, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
• Σε άλλες εταιρείες του ομίλου Yara, όταν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα από εσάς, για σκοπούς προσλήψεων ή για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων και έρευνας, στο βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη του έννομου συμφέροντός μας προς βελτίωση των προϊόντων, των τεχνολογιών και των υπηρεσιών μας. σε δυνητικούς αγοραστές ή πωλητές σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου.
• σε δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές, κυβερνήσεις ή άλλους φορείς όταν απαιτείται από νόμο, τους κανονισμούς, τη νομική διαδικασία, για να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων) ή για να συμμορφωθούμε με έννομες υποχρεώσεις, .
Ενδέχεται επίσης να διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά δεδομένα (aggregated data) στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τον όμιλο εταιρειών για διάφορους σκοπούς, όπως για τη βελτίωση των συστάσεων για την επιχείρησή σας, για την ανάπτυξη του Ιστότοπου, για την περαιτέρω ανάπτυξη του εξοπλισμού, για σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, στατιστικής, έρευνας και ανάλυσης.

7. Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
• Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
• Να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις.
• Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
• Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
• Να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Τα αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας θα πρέπει απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας.
Η Yara θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.
Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Yara διατηρεί το δικαίωμα, είτε : (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.
Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή, αν η παραβίαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Yara's Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data, στη Νορβηγική Αρχή Προστασίας και στα Νορβηγικά Δικαστήριαδ.
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8. Ασφάλεια πληροφοριών

Η Yara μεριμνά για την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση.

9. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες

Η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρεία που βρίσκεται σε μια τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ, η οποία δεν παρέχει επαρκή προστασία, θα πραγματοποιείται μόνο εάν παρέχονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις, π.χ. Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες ( οι διαβιβάσεις των δεδομένων σας σε εταιρείες του ομίλου Yara που βρίσκεται εκτός ΕΟΧ γίνονται βάσει των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων του Ομίλου Yara ), σύναψη τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, λήψη ρητής συγκατάθεσής σας, ή σε περίπτωση διαβίβασης στις ΗΠΑ εάν το παραλαμβάνον μέρος συμμετέχει στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ.
Η Yara μπορεί να μεταφέρει δεδομένα που έχει συγκεντρώσει σε τρίτους (εγχώριους ή/και αλλοδαπούς) παραλήπτες με σκοπό i) τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που σχετίζεται με συγκεκριμένες υπηρεσίες και ii) την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου και του εξοπλισμού.

10. Πολιτικές Απορρήτου τρίτων μερών

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αφορά μόνο τη συλλογή, χρήση και την γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Yara. Άλλοι ιστότοποι που ενδέχεται να είναι προσβάσιμοι από αυτόν τον ιστότοπο έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πρακτικές. Οι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποί μας, οι προμηθευτές μας και οι επιχειρηματικοί εταίροι μας έχουν επίσης τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πρακτικές. Σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθείτε με τις πολιτικές απορρήτου που παρέχονται από όλα τα τρίτα μέρη προτού παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή όταν θέλετε να επωφεληθείτε από μια προσφορά ή μια προωθητική ενέργεια. Παρόλο που προσπαθούμε να σας παραπέμπουμε μόνο σε ιστότοπους που μοιράζονται τα ίδια υψηλά πρότυπα με εμάς και δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στην ιδιωτικότητα με εμάς, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από άλλους ιστότοπους.

11. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστότοπούς μας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Τα cookies μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών μας.
Επίσης, μας βοηθούν να παρατηρούμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας τις ιστοσελίδες μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε πιο χρήσιμες σελίδες και πιο χρήσιμο περιεχόμενο.
Χρησιμοποιούμε cookies πρώτου αποδέκτη, cookies τρίτων μερών και αιτήματα τρίτων μερών. Τα cookies πρώτου αποδέκτη είναι cookies που ορίζονται από εμάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον ιστότοπό μας. Από προεπιλογή, τα cookies πρώτου μέρους επιτρέπονται σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies πρώτου μέρους, ένας ιστότοπος δεν μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας καθώς μετακινείστε από σελίδα σε σελίδα. Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους cookies πρώτου μέρους: περίοδος σύνδεσης, μόνο http, ασφαλή και διαρκή.
Τα cookies τρίτων μερών ορίζονται από τρίτους, κυρίως από διαφημιστικά δίκτυα. Αυτά τα cookies διαβάζονται ξανά κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε άλλους ιστότοπους, εάν υπάρχει συνεργασία και με αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για διαφημιστικούς σκοπούς από το Facebook.
Οι αιτήσεις τρίτου μέρους γίνονται από έναν χρήστη προς μια εξωτερική υπηρεσία. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα αιτήματα δεν εγκαθιστούν cookies, ενδέχεται να μεταφέρουν πληροφορίες σε τρίτους. Για παράδειγμα, το Google Analytics - ένα κοινό εργαλείο για την ανάλυση ιστότοπων - το οποίο λειτουργεί μέσω αιτήσεων τρίτων μερών.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν μπλοκάρετε τα cookies ενδέχεται να εμποδιστεί η ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας.

 

 

 

 

Πρόσθετα προγράμματα και ενσωματωμένα video 
(μη διαφημιστικά)

Youtube

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies από τρίτα μέρη όταν ενσωματωμένα βίντεο αναπαράγονται από το Youtube. Αυτή η λειτουργία ορίζει cookies στον υπολογιστή σας αφού κάνετε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του YouTube και οι πληροφορίες που συλλέγονται μοιράζονται με την Google για χρήση στις διαφημιστικές πλατφόρμες της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών Πολιτική απορρήτου Google.

 

Πρόσθετα προγράμματα Κοινωνικών Δικτύων (Plug-Ins):

 

Αν επιλέξετε να μοιραστείτε περιεχόμενο (share, like, tweet) με φίλους σας μέσω του Facebook, του Twitter ή άλλων κοινωνικών δικτύων μέσω των πρόσθετων προγραμμάτων για κοινωνικά δίκτυα στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας αποστέλλονται cookies από αυτούς τους ιστότοπους. Δεν έχουμε τον έλεγχο στις ρύθμισεις αυτών των cookies, οπότε παρακαλούμε να ελέγξετε αυτούς τους ιστοτόπους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τους και πώς να τα διαχειριστείτε.

 

Διαφημιστικά Cookies (Γενικά)

Χρησιμοποιούμε pixels για την παρακολούθηση των μετατροπών ή/και υπηρεσίες στον ιστότοπό μας για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των online διαφημίσεών μας, όπως στην Google, στο Facebook και στο Twitter, για σκοπούς έρευνας αγοράς και για στατιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθησή τους στους μεμονωμένους ιστότοπους.

Έχουμε ενεργοποιήσει τα Google Analytics Demographics and Interest Reporting, τα οποία μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των επισκεπτών, το φύλο και τα ενδιαφέροντα σε ανώνυμο και συγκεντρωτικό επίπεδο. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά περιήγησης για να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες επαναστόχευσης, όπως το Google Remarketing και το Custom Audiences του Facebook, που μας επιτρέπουν να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους διαφημίσεις, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Digital Advertising Alliance στο optout.aboutads.info.

 

 

Διαφημιστικά Cookies (Συγκεκριμένα)

FacebookPixel

 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών και τις μετατροπές αφού έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας κάνοντας κλικ στη διαφήμισή μας στο Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων μας στο Facebook για σκοπούς έρευνας αγοράς και για στατιστικούς σκοπούς. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το λογαριασμό σας στο Facebook και επίσης να το χρησιμοποιήσει για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, το οποίο είναι σύμφωνο με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή να εξαιρεθείτε από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς εντός και εκτός Facebook στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Facebook .

 

FacebookCustomAudiences

 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Custom Audiences του Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργούμε εξατομικευμένες διαφημίσεις για τους χρήστες μας οι οποίες βασίζονται στη συμπεριφορά τους στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πως λειτουργούν οι Διαφημίσεις στο Facebook εδώ. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή να εξαιρεθείτε από την χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς εντός και εκτός του Facebook στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Facebook .

Twitter

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Conversion Tracking του Twitter. Η υπηρεσία Twitter Conversion Tracking παρακολουθεί τις ενέργειες των χρηστών αφού έχουν δει ή έχουν αλληλεπιδράσει με διαφημίσεις στο Twitter. Η υπηρεσία Conversion Tracking επιτρέπει να ορίζουμε μετατροπές όπως κλικς σε συνδέσμους, retweets ή δεδομένα σχετικά με τα “likes”.

Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Digital Advertising Alliance στο optout.aboutads.info.

 

GoogleMarketing

 

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google AdWords ή/και του Analytics. Αυτές οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να προβάλλουμε διαφημίσεις με καλύτερη στόχευση, έτσι ώστε να προσφέρουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Μέσω του επαναληπτικού μάρκετινγκ, οι διαφημίσεις και τα προϊόντα που προβάλλονται στους χρήστες είναι σχετικά με κάποιο ενδιαφέρον τους το οποίο καθορίζεται από τη δραστηριότητα τους σε άλλους ιστότοπους στο Δίκτυο της Google.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google για σκοπούς μάρκετινγκ, ανατρέξτε στη σελίδα:  https://www.google.com/policies/technologies/ads
Η πολιτική απορρήτου της Google βρίσκεται εδώ: https://www.google.com/policies/privacy.

 

Εάν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές opt-out που παρέχονται από την Google: 
 http://www.google.com/ads/preferences.

 

 

 

12. Αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Θα τοποθετήσουμε μια ξεχωριστή ειδοποίηση στον Ιστότοπο ή/και θα σας το κοινοποιήσουμε με κάποιο άλλο τρόπο, όταν προβούμε σε θεμελιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική πριν προβούμε σε αυτές.

13. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός από την υποχρεωτική ελληνική νομοθεσία, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας και υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νορβηγίας

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Υara ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο dataprivacy@yara.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση:
Yara ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Λ.Συγγρού 143, 17121
Ν.Σμύρνη, Αθήνα

Σε ισχύ από: 24/5/2018 / Τελευταία αναθεώρηση: 24/5/2018