YaraMila UNIVERSE PLUS

YaraMila UNIVERSE PLUS

Το YaraMila UNIVERSE PLUS είναι ένα υψηλής τεχνολογίας σύνθετο λίπασμα, ιδανικό για τη βασική λίπανση των κηπευτικών, των δενδροκομικών και των εκτατικών καλλιεργειών.

Το YaraMila UNIVERSE PLUS είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο λίπασμα σε μορφή πέρλας, που καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες των καλλιεργειών, διαθέτοντας υψηλής αποδοτικότητας άζωτο, φώσφορο, κάλιο σε ισορροπημένη αναλογία 1:1:1.

Το YaraMila UNIVERSE PLUS είναι ενισχυμένο με την τεχνολογία P-EXTEND. Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών μορφών με φωσφορικό διασβέστιο. Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών μορφών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φωσφόρου στις καλλιέργειες και την ανεμπόδιστη μεταφορά του προς τις ρίζες των φυτών ακόμα και σε χωράφια με υψηλά εδαφικά pH.

Διαθέσιμη συσκευασία:
- 25kg
- 40kg