YaraTera AMNITRA

YaraTera AMNITRA

To YaraTera Amnitra είναι ένα λίπασμα με υψηλό περιεχόμενο αζώτου για υδρολίπανση. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό διαλυτότητας και καθαρότητας γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε πολλά συστήματα υδρολίπανσης και σε πλήθος καλλιεργειών που απαιτούν υψηλή παροχή αζώτου.