YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA K PLUS

Το YaraTera Krista® K PLUS είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου και καλίου. Είναι κρυσταλλικό λίπασμα ελεύθερης ροής και διαλύεται γρήγορα στο νερό χωρίς κατάλοιπα. Εκτός από την υδροπονία, το Krista® K PLUS είναι κατάλληλο για χορήγηση μέσω όλων των συστημάτων υδρολίπανσης: συστήματα στάγδην άρδευσης, ψεκαστήρες χαμηλού καταιονισμού, κεντρικά pivot και μονάδες ψεκασμού. Το YaraTera Krista® K PLUS δεν περιέχει χλώριο, νάτριο και βαρέα μέταλλα.