YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP

Το YaraTera KRISTA MAP 12-61-0 είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου και φωσφόρου. Είναι κρυσταλλικό λίπασμα ελεύθερης ροής και διαλύεται γρήγορα στο νερό χωρίς κατάλοιπα. Εκτός από την υδροπονία, το YaraTera KRISTA MAP είναι κατάλληλο για χορήγηση μέσω όλων των συστημάτων υδρολίπανσης: συστήματα στάγδην άρδευσης, ψεκαστήρες χαμηλού καταιονισμού, κεντρικά pivot και μονάδες ψεκασμού.