YaraTera KRISTA SOP

YaraTera KRISTA SOP

Το YaraTera KRISTA SOP 0-0-51 είναι κατάλληλο για υδρολίπανση και ιδανικό όταν η καλλιέργεια απαιτεί υψηλές ποσότητες καλίου χωρίς επιπρόσθετο άζωτο. Επίσης είναι ιδανικό για καλλιέργειες που έχουν απαιτήσεις σε θείo και διαλύεται γρήγορα στο νερό.