Ιουλίου 10, 2023

Εκπαίδευση σε συνεργάτες γεωπόνους σχετικά με τη μέθοδο της υδρολίπανσης

Yara template_Κατερίνη
Yara template_Κατερίνη

Yara: Μαζί καλλιεργούμε ένα καλύτερο αύριο!

Στις 13 και 15 Ιουνίου 2023 η Yara Ελλάς πραγματοποίησε 2 εκπαιδεύσεις σε επιλεγμένους συνεργάτες γεωπόνους με θέμα την υδρολίπανση. Τις εκπαιδεύσεις παρακολουθήσαν περισσότεροι από 50 συνεργάτες και περιλάμβαναν θεωρητική κατάρτιση μέσω διαδραστικής πλατφόρμας e-learning, τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις, καθώς και επίδειξη εφαρμογής των
προϊόντων στο χωράφι. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κατερίνη και το Βραχάτι.

Yara template Βραχάτι

Η Yara -παγκόσμιος ηγέτης στη θρέψη των καλλιεργειών- έχει αναπτύξει λύσεις για την υδρολίπανση των υπαίθριων καλλιεργειών, που καθιστούν την υδρολίπανση απλή, προσιτή και αποτελεσματική. Με την μοναδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Yara, εξελίσσει και μετασχηματίζει την παραγωγή NPK κοκκωδών λιπασμάτων, σε τύπους υψηλής διαλυτότητας, κατάλληλους για την εφαρμογή μέσω συστημάτων υδρολίπανσης σε υπαίθριες καλλιέργειες. Η υδρολίπανση αποτελεί την πλέον αειφόρο μέθοδο λίπανσης, καθώς ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Yara template Κατερίνη - Χωράφι

Στη Yara, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να οδηγήσουμε το μετασχηματισμό του συστήματος παραγωγής τροφίμων για την ανάπτυξη της ευημερίας των αγροτών, τη μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία της φύσης και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα.