Απριλίου 10, 2024

Επιβράβευση της Yara Ελλάς στον ΑΣ Ζαγοράς

Δοκιµασµένες λύσεις που είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειας του µήλου, ώστε να βελτιώσουν στοχευµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να κάνουν ακόµα πιο αποδοτική την παραγωγή, πρόσφερε η οµάδα της Yara Ελλάς στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς. Η οµάδα της Yara επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΑΣ Ζαγοράς µετά τη διάκρισή του µε το βραβείο «Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς 2023» στα πλαίσια του θεσµού «Αγρότης της Χρονιάς 2023».

Κατά την επίσκεψη που πραγµατοποίησε µαζί µε τους συνεργάτες της από την Αγροµηχανική Βόλου, συνάντησε την γεωπόνο και Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου του ΑΣ Ζαγοράς, Ιουλία Παπούλια, στην οποία αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων YaraVita που προσφέρθηκαν,καθώς και η σηµασία και η αξία των αναλύσεων Megalab. Η κ. Παπούλια έκανε ειδική αναφορά στις επιπτώσεις από την κακοκαιρία Daniel και πως σηµαντική παράµετρος για την ανάκαµψη είναι η επαναφορά του οδικού δικτύου. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην αξία της βασικής λίπανσης και στην κατάρτιση ενός σωστού προγράµµατος θρέψης, που δίνει καλύτερα αποτελέσµατα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αναλυτικότερα, τα προϊόντα που προσφέρθηκαν είναι τα: 

YaraVita FRUTREL

To YaraVita FRUTREL είναι ένα εναιώρηµα για διαφυλλικές εφαρµογές που εξασφαλίζει την ενισχυµένη παροχή αζώτου, φωσφόρου, ασβεστίου, µαγνησίου, βορίου και ψευδαργύρου µε έναν ασφαλή και ισορροπηµένο τρόπο στα κρίσιµα στάδια για την οµαλή ανάπτυξη των φρούτων. Ο φώσφορος και το ασβέστιο που περιέχει το FRUTREL βοηθούν τα φρούτα, ώστε να αποκτήσουν πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αλλά και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους στο ράφι. Ακόµα, η συνεισφορά του ασβεστίου στα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης όπως η καρπόδεση, αυξάνει την αντοχή των δέντρων σε ασθένειες, αλλά και στον παγετό. Το µαγνήσιο συνεισφέρει στη µείωση της καρπόπτωσης.

YaraVita OPTITRAC

To YaraVita OPTITRAC είναι ένα υγρό σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει τις επιπτώσεις από αβιοτικές συνθήκες στρες (π.χ. κρύο και ξηρασία), αλλά και να το βοηθήσει κατά τις περιόδους υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας. Βελτιώνει την άνθηση, την καρπόδεση και την ανάπτυξη των φυτών, µεγιστοποιώντας την ποιότητα και ποσότητα παραγωγής. Είναι ένα σκεύασµα για διαφυλλικές εφαρµογές