Ιανουαρίου 19, 2022

YaraVera Nitramid - Πολλά περισσότερα από ένα απλό αζωτούχο λίπασμα

Το YaraVera® NITRAMID είναι ένα καινοτόμο αζωτούχο λίπασμα εμπλουτισμένο με ασβέστιο, θείο και βόριο. Αποτελεί μια πρωτοποριακή σύνθεση της Yara για μια πιο ολοκληρωμένη αζωτούχο λίπανση που εξασφαλίζει μεγαλύτερες και ποιοτικότερες παραγωγές

nitramid-grains.jpg

Θρεπτικά στοιχεία

 1. Άζωτο
  Περιέχει άζωτο σε 3 μορφές - νιτρικό, αμμωνιακό και ουρικό. Ο συνδυασμός αυτός, καθώς και η αναλογία των τριών μορφών αζώτου σε κάθε τύπο του NITRAMID, εξασφαλίζει την άμεση αλλά και παρατεταμένη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια.
 2. Θείο
  Το θείο στη σειρά NITRAMID είναι σε πλήρως υδατοδιαλυτή μορφή. Η σημασία του θείου, όπως και του αζώτου, είναι πολύ μεγάλη, καθώς χρησιμοποιούνται από τα φυτά για τον σχηματισμό των πρωτεϊνών. Η παροχή του θείου συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.
 3. Ασβέστιο
  Το ασβέστιο στη σειρά NITRAMID είναι σε πλήρως υδατοδιαλυτή μορφή. Ευνοεί την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και την ισχυροποίηση τους σε δύσκολες συνθήκες καταπόνησης τους από ασθένειες και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 4. Βόριο
  Ο βασικός ρόλος του βορίου σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη των νεαρών ριζών και βλαστών. Παίζει ρόλο στη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών, καθώς και στον καλό μεταβολισμό του φυτού. Το βόριο συμβάλει στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τα φυτά.

nitramid-header-767x420.jpg

Πού υπερέχουν τα λιπάσματα της σειράς YaraVera® NITRAMID;

 • Γρήγορη δράση του αζώτου και παρατεταμένη παροχή του στην καλλιέργεια
 • Υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου για τα φυτά, που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες παραγωγές 
 • Λιγότερες απώλειες αζώτου, λόγω εξάτμισης και έκπλυσης
 • Καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και επομένως καλύτερη λειτουργία των φυτών
 • Φυτά πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Μοναδική σύνθεση για μια πληρέστερη επιφανειακή λίπανση

Τι κερδίζω με τα λιπάσματα της σειράς YaraVera® NITRAMID;

 • Ταχύτητα: Γρήγορο ξεκίνημα των φυτών λόγω της νιτρικής μορφής του αζώτου
 • Διάρκεια: Συνεχής και παρατεταμένη παροχή αζώτου λόγω της αμμωνιακής και ουρικής μορφής του αζώτου
 • Ευκολία: Πλήρες αζωτούχο λίπασμα που καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών
 • Ευελιξία: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε σπαστές εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας
 • Σιγουριά: Άμεση απορρόφηση του αζώτου, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες εδάφους
 • Υψηλές αποδόσεις: Ο συνδυασμός των τριών μορφών αζώτου, μαζί με το ασβέστιο, το θείο και το βόριο, προωθεί την καλύτερη και ισχυρότερη ανάπτυξη των φυτών που μεταφράζεται σε υψηλότερες αποδόσεις και ποιοτικότερες παραγωγές