Ιανουαρίου 13, 2022

Η Yara και η Lantmännen υπογράφουν την πρώτη εμπορική συμφωνία για λιπάσματα που παράγονται χωρίς ορυκτά καύσιμα.

Όσλο και Στοκχόλμη, 10 Ιανουαρίου 2022: Η Yara και η Lantmännen είναι οι πρώτες εταιρείες που υπογράφουν εμπορική συμφωνία για να φέρουν στην αγορά λιπάσματα που παράγονται χωρίς την χρήση ορυκτών καυσίμων. Παραγόμενα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα «πράσινα» αυτά λιπάσματα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας αλυσίδα αξίας τροφίμων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, προσφέροντας στους καταναλωτές πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Η Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή λιπασμάτων και η Lantmännen, κορυφαίος αγροτικός συνεταιρισμός της Βόρειας Ευρώπης με καθετοποιημένη δραστηριότητα από το «αγρόκτημα στο πιάτο», ξεκίνησαν από το 2019 να δοκιμάζουν εμπορικά τη βιωσιμότητα των «πράσινων» λιπασμάτων, με κοινό στόχο να υλοποιήσουν την πρώτη παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Η συμφωνία μεταξύ Yara και Lantmännen με έναρξη το 2023, προβλέπει την χρήση των πράσινων λιπασμάτων της Yara σε εμπορική πλέον κλίμακα σε όλες τις γεωργικές δραστηριότητες της Lantmännen στη Σουηδία.

Εναλλακτικά με την χρήση των ορυκτών καυσίμων (φυσικού αερίου) για την παραγωγή αμμωνίας, που αποτελεί το δομικό στοιχείο των ανόργανων λιπασμάτων, τα «πράσινα» λιπάσματα θα παράγονται από αμμωνία που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ευρώπης, όπως είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια από τη Νορβηγία. Η μέθοδος αυτή οδηγεί στην παραγωγή λιπασμάτων με 80% έως 90% μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η Yara εστιάζει σε μια σειρά έργων που βασίζεται στην παραγωγή πράσινης αμμωνίας που θα είναι το κλειδί για την παραγωγή «πράσινων» λιπασμάτων στην Νορβηγία, την Ολλανδία και την Αυστραλία, ενώ εργάζεται έντονα στην επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών.

Η συνεργασία είναι το κλειδί

«Η συνεργασία μας με την Lantmännen για τη διάθεση και χρήση πράσινων λιπασμάτων στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια αλυσίδα αξίας τροφίμων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το σύστημα παραγωγής τροφίμων για να ανταποκριθούμε στη Συμφωνία του Παρισίου. Αυτό απαιτεί συνεργασίες σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων και όχι ακολουθώντας μονοδιάστατες δράσεις. Η συνεργασία Yara-Lantmännen είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει» αναφέρει ο Svein Tore Holsether, Πρόεδρος & CEO της Yara.

Για τη Lantmännen, η χρήση των πράσινων λιπασμάτων θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας περιβαλλοντικά ουδέτερης γεωργίας.

«Η Lantmännen οδηγεί την ανάπτυξη προς τη γεωργία του μέλλοντος. Με τα πράσινα λιπάσματα της Yara, δίνουμε τη δυνατότητα στους Σουηδούς αγρότες να συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας στους πελάτες μας βιώσιμη απόδοση σύμφωνα με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους, προσφέροντας ταυτόχρονα βιωσιμότερη τροφή στους καταναλωτές. Με αυτή τη συνεργασία, είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για βιώσιμα προϊόντα» αναφέρει ο Per Olof Nyman, Group President & CEO στη Lantmännen. Τα λιπάσματα θα ενσωματωθούν στο καλλιεργητικό πρόγραμμα της Lantmännen, Κλίμα και Φύση. Το πρόγραμμα αυτό κάνει πιο επικερδή την ενσωμάτωση πρακτικών αειφόρου γεωργίας στους παραγωγούς. Τα πράσινα λιπάσματα της Yara είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Συνδυάζοντας λιπάσματα που παράγονται από μη ορυκτά καύσιμα, μεταφορές και γεωργία ακριβείας, η Lantmännen θα μπορέσει να δημιουργήσει μια αλυσίδα αξίας χωρίς αποτύπωμα άνθρακα - από «το αγρόκτημα στο πιάτο».

Η Yara και η Lantmännen συνεργάζονται επίσης σε διάφορα έργα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη γεωργία, μέσω λύσεων θρέψης για τις καλλιέργειες, καινοτόμων γεωργικών πρακτικών καθώς και γεωργικών εργαλείων, επιτρέποντας τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα αξίας τροφίμων απαλλαγμένη από άνθρακα.

Πλαίσιο δεδομένων: Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα στη γεωργία

  • Σήμερα, τα λιπάσματα της Yara με βάση το νιτρικό άζωτο παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία και έχουν αποτύπωμα άνθρακα που είναι ήδη 50 με 60 τοις εκατό πιο χαμηλό σε σχέση με τα περισσότερα λιπάσματα που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει χάρη στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία (best available technology - BAT) διαδικασίας καταλυτών που μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη παραγωγή, την οποία ανέπτυξε πρώτη η Yara και στη συνέχεια τη διαμοίρασε σε άλλες εταιρείες παραγωγούς λιπασμάτων.
  • Το 2023, η Yara θα μπορεί να προμηθεύει πράσινα λιπάσματα που θα βασίζονται στο νιτρικό άζωτο, με αποτύπωμα άνθρακα μειωμένο ακόμα περισσότερο κατά 80 με 90 τοις εκατό, χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ο ανεξάρτητος πάροχος ασφάλειας και διαχείρισης ρίσκου DNV, ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος, θα επικυρώσει τη μεθοδολογία Αποτυπώματος Άνθρακα Προϊόντος (Product Carbon Footprint - PCF), μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους προσδιορισμούς του αποτυπώματος άνθρακα σε ένα προϊόν.
  • Η Yara εργάζεται επίσης για τη μείωση του υπολειπόμενου κλιματικού αντίκτυπου, επιτρέποντας για παράδειγμα την χρήση ανακυκλωμένων θρεπτικών στοιχείων και βελτιώνοντας περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής.

Πλαίσιο δεδομένων: Το πρόγραμμα Κλίμα και Φύση της LANTMÄNNEN

  • Το Κλίμα και Φύση είναι ένα πρόγραμμα της Lantmännen για τη Γεωργία του Μέλλοντος, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων από τις καλλιεργητικές πρακτικές και να ενδυναμώσει τη βιοποικιλότητα. Πραγματοποιείται από αγρότες που έχουν συνάψει συμβάσεις για τα αγροκτήματά τους.
  • Με το πρόγραμμα αυτό, η Lantmännen έχει μειώσει το κλιματικό αποτύπωμα έως και 30% από το 2015. Με την ενσωμάτωση των πράσινων λιπασμάτων στο πρόγραμμα αυτό, η επίδραση στο κλίμα θα μειωθεί κατά επιπλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Το πρόγραμμα είναι δυναμικό και κριτήρια για πιο βιώσιμες γεωργικές μεθόδους θα προστίθενται διαρκώς, βελτιώνοντας την απόδοση βιωσιμότητας.
  • Τα βιώσιμα δημητριακά χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα της Lantmännen, σε B2B και B2C αγορές. Η Lantmännen Cerealia προσφέρει προϊόντα, όπως αλεύρι από την Kungsörnen και βρώμη από την Axa, που φέρουν τη σήμανση Climate & Nature.

Σχετικά με τη Lantmännen

Η Lantmännen είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός και ηγέτης στην Βόρεια Ευρώπη στη γεωργία, τα μηχανήματα, την βιο-ενέργεια και τα τρόφιμα. Ανήκει σε 19.000 Σουηδούς αγρότες, έχει 10.000 υπαλλήλους και λειτουργεί σε πάνω από 20 χώρες με ετήσιο κύκλο εργασιών 45 δισ. SEK. Έχοντας τα σιτηρά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, εξευγενίζουμε τους πόρους της αρόσιμης γης για να ευημερήσει η γεωργία. Μερικά από τα πιο γνωστά brands τροφίμων που έχουμε είναι AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Schulstad και Vaasan. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε από τη γνώση και τις αξίες που αποκτήθηκαν μέσα από τις γενιές των αγροτών. Με έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργείες σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλαμβάνουμε μαζί την ευθύνη από «το αγρόκτημα στο πιρούνι». Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.lantmannen.com

Σχετικά με τη Yara

H Yara αναπτύσσει την γνώση για να συμβάλλει υπεύθυνα στην θρέψη του παγκόσμιου πληθυσμού και την προστασία του πλανήτη. Υποστηρίζοντας το όραμά μας για έναν κόσμο χωρίς πείνα και το σεβασμό του πλανήτη, ακολουθούμε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, προωθώντας περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις θρέψης και λύσεις ενέργειας μηδενικών εκπομπών. Η φιλοδοξία της Yara εστιάζει στην παραγωγή τροφής με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την κοινωνία ευρύτερα, και προσφέρει μια πιο βιώσιμη αλυσίδα για την παραγωγή τροφίμων.

Για να επιτύχουμε τη φιλοδοξία μας, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία αναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία για τη γεωργία ακριβείας και συνεργαζόμαστε στενά με εταίρους από όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων. Μέσω της εστίασής μας στην παραγωγή καθαρής αμμωνίας, στοχεύουμε να ενεργοποιήσουμε την οικονομία του υδρογόνου, οδηγώντας σε μια πράσινη μετάβαση για τη ναυτιλία, την παραγωγή λιπασμάτων και άλλους ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας.

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να λύσει το τότε αναδυόμενο επισιτιστικό πρόβλημα της Ευρώπης. Η Yara έχει καθιερωθεί ως η μοναδική παγκόσμια εταιρεία θρέψης των καλλιεργειών. Λειτουργούμε με ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο με περίπου 17.000 υπαλλήλους και παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, με ιστορικό σημαντικών επιδόσεων. Το 2020, η Yara σημείωσε έσοδα 11,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.