Ιδανικές θερμοκρασίες για το Αμπέλι

Τα αμπέλια είναι φυτά της εύκρατης ζώνης και ευδοκιμούν σε γεωγραφικό πλάτος από 34ο - 49ο. Μπορούν όμως να καλλιεργηθούν και εκτός της ζώνης αυτής, σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου και καλής ηλιοφάνειας.

Από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης ενός αμπελώνα θα πρέπει να αποκλειστούν τοποθεσίες με χειμερινές θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15°C, αλλά και αυτές με όψιμούς ανοιξιάτικους παγετούς  καθώς προκαλούν ζημιές στους οφθαλμούς των αμπελιών.

Ακόμα, περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι επιβαρύνουν την ποιότητα των σταφυλιών και των εν δυνάμει παραγόμενων οίνων καθώς επιταχύνουν την ωρίμανση και επηρρεάζουν αρνητικά τον χρωματισμό και τα αρώματα του παραγώμενου οίνου.

Η παραγωγή ποιοτικών οίνων με έντονο αρωματικό χαρακτήρα ευνοείται όταν κατά την περίοδο της ωρίμανσης επικρατούν ήπιες θερμοκρασίες 18-22°C, γιατί εκεί ευνοείται η σύνθεση των αρωματικών ενώσεων. Ωστόσο, κάθε ποικιλία αμπέλου έχει τις δικές της θερμοκρασιακές απαιτήσεις.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες