Λίπανση Εσπεριδοειδών

αγρότης στρο χωράφι με καπέλο

Στόχος κάθε παραγωγού που καλλιεργεί εσπεριδοειδή είναι να ευδοκιμήσει ο οπωρώνας του και να παράξει καρπούς με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τα εμπορικά κριτήρια της αγοράς και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

Τα χαρακτηριστικά της απόδοσης των εσπεριδοειδών διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση των καλλιεργητικών πρακτικών που ακολουθούνται στο κτήμα, του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται και των γονοτυπικών χαρακτηριστικών του κάθε είδους.

Στην Yara, με περισσότερο από έναν αιώνα εξειδίκευσης στην θρέψη των καλλιεργειών, παρέχουμε στους παραγωγούς τις κατάλληλες προτάσεις θρέψης για την επίτευξη επιτυχημένων αποδόσεων.

Η παραγωγή των Εσπεριδοειδών

Στο γένος Citrus (εσπεριδοειδή) ανήκουν διάφορα είδη όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα λεμόνια και λάιμ, τα γκρέιπφρουτ, οι φράπες, οι κιτριές, οι νεραντζιές και τα καλαμοντίν.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του FAO (Food & Agricultural Organization - United Nations, 2016) την πενταετία 2012 - 2016, η μέση παγκόσμια παραγωγή εσπεριδοειδών κυμάνθηκε στους 123 – 132 εκατ. τόνους. Από το σύνολο των εσπεριδοειδών, τα πορτοκάλια αντιπροσωπεύουν το 50 - 55% της παραγωγής, τα μανταρίνια και οι ταγκερίνες το 25 - 30%, τα λεμόνια και λάιμ το 12 - 15% και τα γκρέιπφρουτ το 8 - 10%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85% της παγκόσμιας παραγωγής εσπεριδοειδών καταναλώνεται εσωτερικά στις χώρες παραγωγής τους.

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής εσπεριδοειδών είναι η Κίνα, η Βραζιλία, οι χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, οι Η.Π.Α, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Ινδία και το Ιράν. Από τις Μεσογειακές χώρες, η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή με περίπου 7εκατ. τόνους (FAO, 2016) ενώ η Ελλάδα ξεπερνάει σε παραγωγή τους 1 εκατ. τόνους.

Τα εσπεριδοειδή έχουν μεγάλη οικονομική σημασία για τη χώρα μας. Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής, ποσοστό κοντά στο 50% εξάγεται, με κυριότερες χώρες προορισμού τις Βαλκανικές, την Ανατολική Ευρώπη και τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση γύρω στα 500.000-550.000 στρέμματα και εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από κλίμα θερμό και υγρό, με ήπιους χειμώνες που κατά τη διάρκειά τους οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 0oC.

Βασικά στάδια των εσπεριδοειδών που χρειάζονται την υποστήριξης της λίπανσης.

Προτού προχωρήσουμε στις λιπαντικές μας προτάσεις, θα δούμε εν συντομία τα βασικά στάδια ανάπτυξης των εσπεριδοειδών και τις μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκειά τους.
Τα εσπεριδοειδή εμφανίζουν μέσα στον χρόνο τουλάχιστον δύο κύματα βλάστησης, το κύριο ανοιξιάτικο και το καλοκαιρινό. Στο ανοιξιάτικο κύμα παράγονται τα περισσότερα άνθη και φύλλα. Στο καλοκαιρινό κύμα αναπτύσσονται κυρίως βλαστοί, φύλλα και οφθαλμοί. Από τον κανόνα αυτόν εξαιρείται η λεμονιά που έχει μια τάση συνεχούς βλάστησης και καρποφορίας. Η πορτοκαλιά και το γκρέιπφρουτ ανθίζουν μία φορά τον χρόνο. Στις μασχάλες των φύλλων σχηματίζονται οι οφθαλμοί που μπορούν να εξελιχθούν σε βλαστούς ή άνθη, είτε να παραμείνουν σε λανθάνουσα κατάσταση. Η διαφοροποίηση των οφθαλμών συμβαίνει έναν περίπου μήνα πριν από την ανοιξιάτικη άνθηση.

Στο τέλος της άνοιξης με αρχές του καλοκαιριού ολοκληρώνεται η καρπόδεση. Ποσοστό καρπόδεσης 5-10% μπορεί να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική παραγωγή. Μερικές εβδομάδες μετά την καρπόδεση παρατηρούνται κύματα φυσιολογικών καρποπτώσεων που αποσκοπούν στο να διατηρήσουν την φυσιολογική ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Διάφορα είδη εσπεριδοειδών όπως η μανταρινιά, αλλά και κάποιες ποικιλίες πορτοκαλιών όπως η Valencia, έχουν την τάση να παρενιαυτοφορούν με αποτέλεσμα να παρατηρείται εναλλαγή αποδόσεων από χρονιά σε χρονιά.

Οι καρποί εμφανίζουν τρία στάδια ανάπτυξης:

  • 1ο Στάδιο: Η αύξηση των καρπών είναι μικρή και σταδιακή και οφείλεται στις κυτταροδιαιρέσεις και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Διαρκεί περίπου ένα μήνα.
  • 2ο Στάδιο: Η αύξηση οφείλεται στην ταχεία μεγέθυνση των κυττάρων στο εσωτερικό μέρος των καρπών. Οι χυμοφόροι ασκοί αυξάνουν σε μέγεθος και γεμίζουν τις φέτες της σάρκας, ενώ ο φλοιός αρχίζει να λεπταίνει σε πάχος. Κατά το τέλος του σταδίου αυτού η φλούδα ξεκινάει να αλλάζει το χρώμα της (έναρξη ωρίμανσης).
  • 3ο Στάδιο: Κατά το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η ωρίμανση των καρπών και συμβαίνουν αλλαγές στη σύστασή τους, όπως είναι η αύξηση των Διαλυτών Σακχάρων και η μείωση της συγκέντρωσης του κιτρικού οξέος. Μετά την ωρίμανση, σε κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες, η φλούδα αρχίζει και πάλι να αυξάνει σε πάχος. Η ωρίμανση των εσπεριδοειδών είναι μακρά σε περίοδο και ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Η επιμήκυνση της ρίζας εμφανίζεται επίσης κατά κύματα από τις αρχές της άνοιξης και μετά, εναλλακτικά με τα κύματα της βλάστησης. Η δραστηριότητα της ρίζας είναι κρίσιμη για το σωστό προγραμματισμό των λιπάνσεων.

Η λίπανση των εσπεριδοειδών

Είναι γεγονός πως οι αποδόσεις παραγωγής των εσπεριδοειδών στη χώρα μας έχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, τόσο σε ποιοτικό, όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Η σωστή θρέψη τους μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος λίπανσης, αποτελεί βασικό μοχλό για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και ακολούθως για την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

Μια ορθολογική και ολοκληρωμένη λίπανση θα πρέπει να συνεκτιμάει την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και των ίδιων των φυτών, σύμφωνα με τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων του κάθε οπωρώνα. Η ανάλυση εδάφους μας πληροφορεί για τη σύσταση, τις ιδιότητες και τη γονιμότητά του και θα πρέπει να γίνεται πριν από την εγκατάσταση του οπωρώνα αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδανικά κάθε 3-4 χρόνια. Η ανάλυση φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) μας πληροφορεί για την θρεπτική κατάσταση των ίδιων των δένδρων προσδιορίζοντας τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα (περίσσεια, επάρκεια, κρυφή έλλειψη, τροφοπενία).

Τα προγράμματα λίπανσης της Yara για τα εσπεριδοειδή συσχετίζουν τις αναγκαίες ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται η καλλιέργεια, τον χρόνο πρόσληψής τους από τα δένδρα και τις ιδιότητες των λιπασμάτων, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και λειτουργία των δένδρων. Έστω και ένα από αυτά να βρίσκεται σε έλλειψη στην καλλιέργεια, μειώνεται σημαντικά η ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής.

Η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Με τη λίπανση σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την απόδοση της καλλιέργειας, επηρεάζοντας τελικά τον αριθμό των καρπών, το μέγεθος/βάρος τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι συνδεδεμένα με την παραγωγή.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Οι λιπάνσεις από το στάδιο διαφοροποίησης των οφθαλμών μέχρι και το κλείσιμο της ανθοφορίας:

Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τα στάδια της διαφοροποίησης των οφθαλμών, της έναρξης της κύριας ανοιξιάτικης βλάστησης, της πρώτης ανάπτυξης της ρίζας και της ανθοφορίας μέχρι το κλείσιμό της. Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε αυτά τα στάδια είναι αυξημένες σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και άλλα ιχνοστοιχεία.

Άζωτο

Μέχρι και το 40% των ετήσιων ποσοτήτων του αζώτου, θα πρέπει να έχει απορροφηθεί από την καλλιέργεια την περίοδο αυτή. Στα στάδια αυτά, το άζωτο είναι στοιχείο που ενισχύει τη φωτοσύνθεση, προωθεί την ευρωστία των δένδρων, την ανάπτυξη των νεαρών φύλλων και ριζών. Αυξάνει ακόμα τη γονιμότητα των ανθέων και τον αριθμό των καρπών ανά δένδρο. Η εφαρμογή του αζώτου θα πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη της νέας ανοιξιάτικης βλάστησης, ώστε να στηριχθούν ικανοποιητικά οι πολλαπλές ανάγκες της καλλιέργειας την περίοδο αυτή.

Φώσφορος

Το ίδιο συμβαίνει και με την εφαρμογή του φωσφόρου που καλό είναι να προστεθεί ταυτόχρονα μαζί με το άζωτο και το κάλιο. Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε φώσφορο είναι αυξημένες την άνοιξη, αφού αποτελεί στοιχείο που υποστηρίζει την ανάπτυξη των νεαρών ριζών, προωθεί την ευρωστία των δένδρων δίνοντας ενέργεια στα φυτά και ενισχύει την άνθηση και καρπόδεση. Ο φώσφορος είναι στοιχείο που χρειάζεται από τα δένδρα καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ωστόσο, την περίοδο αυτή μαζί με το άζωτο και το κάλιο μπορεί να χορηγηθεί το 70-80% της ετήσιας ποσότητάς του.

Κάλιο

Το κάλιο είναι επίσης απαραίτητο στοιχείο για την καλλιέργεια και στα στάδια αυτά καταναλώνεται ποσοστό κοντά στο 40% των ετήσιων αναγκών τους. Είναι στοιχείο που αυξάνει το μέγεθος των φύλλων, ρυθμίζει την υδατική κατάσταση των δένδρων, βελτιώνει την ανθοφορία και αυξάνει την καρπόδεση.
Μαγνήσιο. Το μαγνήσιο χρειάζεται από την καλλιέργεια σε καλές αλλά μικρότερες ποσότητες συγκριτικά με τον φώσφορο. Είναι στοιχείο που συμμετέχει στη φωτοσύνθεση, στην καλή ανάπτυξη της νέας βλάστησης και έχει θετική επίδραση στην καρπόδεση.


Πρόταση λίπανσης Yara (N-P-K-Mg):

Τα προϊόντα της σειράς YaraMila προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τύπων Ν-P-K με δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία όπως το μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εσπεριδοειδών την περίοδο αυτή. Τα YaraMila COMPLΕX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER εφαρμόζονται στο έδαφος και χάρη στα μοναδικά πλεονεκτήματα της προϊοντικής σειράς YaraMila, αποτελούν τις ιδανικές επιλογές για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα. Ο τύπος του λιπάσματος YaraMila επιλέγεται ανάλογα με τις περιεκτικότητες του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία και την θρεπτική κατάσταση των δένδρων, που προσδιορίζονται με τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων.

Ασβέστιο

Ο ρόλος του ασβεστίου είναι πολυσήμαντος για τα φυτά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Την περίοδο αυτή, η χορήγηση ασβεστίου προωθεί τη νεαρή βλάστηση, την ανάπτυξη και την σταθερότητα των νεαρών ριζών.

Πρόταση λίπανσης Yara (Ca)

Τα YaraLiva NITRABOR και YaraLiva TROPICOTE μπορούν να εφαρμοστούν στο έδαφος σε σπαστές δόσεις μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας. Στις περιπτώσεις υδρολίπανσης να χρησιμοποιείται το YaraTera CALCINIT. Η πρώτη δόση που είναι και η μικρότερη (5-10kg/στρ.) μπορεί να γίνει χρονικά μαζί με τα YaraMila ενώ η δεύτερη (20-25kg/στρ.) απαραίτητα στο τέλος της ανθοφορίας. Η τελευταία εφαρμογή θα υποστηρίξει την καλή ανάπτυξη των νεαρών καρπών του 1ου σταδίου και τις έντονες κυτταροδιαιρέσεις τους, βάζοντας τα θεμέλια για την εξασφάλιση μεγαλύτερων, βαρύτερων και ποιοτικότερων καρπών.

Σίδηρος

Είναι ιχνοστοιχείο απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση και για την ευρωστία της νέας βλάστησης.

Πρόταση λίπανσης Yara (Fe)

Το Bolikel Fe (6.0% ortho-ortho) HBED διασφαλίζει την σταθερότερη και υψηλότερη αξιοποίηση του σιδήρου από τα φυτά συγκριτικά με τους κοινούς σιδήρους του εμπορίου. Η εφαρμογή του στο έδαφος την περίοδο αυτή γίνεται πριν από την έναρξη της νέας ανοιξιάτικης βλάστησης.

Βόριο και Ψευδάργυρος

Είναι ιχνοστοιχεία που ευνοούν τη γονιμότητα του άνθους, μειώνουν την ανθόρροια και αυξάνουν την καρπόδεση. Η χορήγησή τους θα πρέπει να γίνεται πριν την ανθοφορία με διαφυλλικές εφαρμογές για την άμεση εκμετάλλευσή τους από τα δένδρα.

Πρόταση λίπανσης Yara (B, Zn)

Διαφυλλικές εφαρμογές του YaraVita BUDBOOST μόνο του ή σε συνδυασμό με το YaraVita BIOTRAC πριν από την έναρξη της άνθησης, ενισχύουν τη γονιμότητα των ανθέων και την καλή καρπόδεση. Στις ποικιλίες των εσπεριδοειδών που συγκομίζονται μέχρι και το τέλος του χειμώνα, καλό είναι να γίνει συμπληρωματικά ένας μετασυλλεκτικός ψεκασμός με YaraVita BORTRAC και YaraVita ZINTRAC, με σκοπό να ενισχύσουμε τα αποθέματα των δένδρων σε βόριο και ψευδάργυρο δημιουργώντας «θρεπτικές ρεζέρβες» που θα χρησιμοποιηθούν στην περίοδο της επανεκκίνησης τους (φούσκωμα οφθαλμών και έπειτα) και θα ενισχύσουν τη δυναμική τους.

Λιπάνσεις από το στάδιο της έναρξης της καρπόδεσης μέχρι και το τέλος του 1ου σταδίου ανάπτυξης των καρπών (περίοδος ενός μήνα)

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη μικρή και σταδιακή αύξηση των καρπών που οφείλεται στις έντονες κυτταροδιαιρέσεις και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων τους. Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται και τα κύματα των φυσιολογικών καρποπτώσεων.

Από την περίοδο αυτή αρχίζουν ουσιαστικά να πολλαπλασιάζονται οι απαιτήσεις των φυτών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, αφού τα δένδρα καλούνται να υποστηρίξουν ταυτόχρονα την ανάπτυξη των καρπών, την βλάστηση και τη ρίζα τους.

Άζωτο

Το άζωτο αποτελεί βασικό συστατικό της απόδοσης των εσπεριδοειδών. Στο στάδιο αυτό μέχρι και το 30% του ετήσιου ολικού αζώτου αξιοποιείται από την καλλιέργεια. Η χορήγησή του σε σπαστές εφαρμογές, εξασφαλίζει μια πιο ισορροπημένη και σταδιακή απορρόφησή του από την καλλιέργεια. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η ομαλότερη αξιοποίησή του, προς όφελος της καρποφορίας έναντι της βλάστησης. Ταυτόχρονα, μειώνεται και το ποσοστό της καρπόπτωσης που εμφανίζεται στο στάδιο αυτό.

Πρόταση λίπανσης Yara (N):

Η πιο αποτελεσματική μορφή αζώτου που εξασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίησή του από την καλλιέργεια, είναι η νιτρική. Το YaraLiva NITRABOR και το YaraLiva TROPICOTE, εφαρμόζονται στο τέλος της άνθησης μέχρι και λίγες ημέρες από την έναρξη της καρπόδεσης και διασφαλίζουν την ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών σε άζωτο και ασβέστιο. Στις περιπτώσεις υδρολίπανσης να χρησιμοποιείται το YaraTera CALCINIT σε 1-2 δόσεις.

Φώσφορος

Ο φώσφορος ζητείται από την καλλιέργεια σε μεγαλύτερες ποσότητες, ώστε να στηρίξει τις σύνθετες λειτουργίες των δένδρων που συμβαίνουν στο στάδιο αυτό. Αποτελεί άλλωστε το βασικό συστατικό της ενέργειας των φυτών. Η χορήγηση φωσφόρου αυξάνει το βάρος των καρπών, την περιεκτικότητα του χυμού και των σακχάρων τους.

Κάλιο

Στο στάδιο αυτό τα φυτά ζητούν κάλιο σε ποσότητες που προσεγγίζουν το 30% των ετήσιων αναγκών τους.

Πρόταση λίπανσης Yara (P,K):

Η εφαρμογή του YaraRega 9-5-26+Mg+ΙΧΝ στο έδαφος ή και μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης, καλύπτει τις απαιτήσεις των φυτών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. Μπορούμε να στηρίξουμε και διαφυλλικά το στάδιο αυτό με τα YaraVita CROPBOOST, YaraVita POWERBOR Ca, YaraVita BIOMARIS περιορίζοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά της καρπόπτωσης.

Λιπάνσεις από το τέλος του 1ου σταδίου ανάπτυξης των καρπών μέχρι και την έναρξη της ωρίμανσης.

Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται μια ταχεία μεγέθυνση των κυττάρων στο εσωτερικό μέρος των καρπών. Οι χυμοφόροι ασκοί αυξάνουν σε μέγεθος και γεμίζουν τις φέτες της σάρκας. Η φλούδα αρχίζει να λεπταίνει σε πάχος και ξεκινάει να αλλάζει το χρώμα της (έναρξη ωρίμανσης). Το άζωτο, το κάλιο ο φώσφορος, το ασβέστιο και το μαγνήσιο είναι τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να χορηγήσουμε στην καλλιέργεια για να ενισχύσουμε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Άζωτο

Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η χορήγηση του αζώτου στα φυτά που απαιτούν το υπόλοιπο 30% των ετήσιων αναγκών τους. Οι αζωτούχες λιπάνσεις δεν θα πρέπει να χορηγούνται όψιμα (μέσα φθινοπώρου), ούτε να είναι μεγαλύτερες από τις αναγκαίες (υπερλίπανση), για να μην προκληθούν ποιοτικά προβλήματα στην παραγωγή όπως μικροκαρπίες, οψίμιση συγκομιδής, αυξημένες οξύτητες, κακός χρωματισμός, μικρότερη περιεκτικότητα βιταμίνης C, μικρότερος δείκτης ωριμότητας, υδαρείς κηλίδες στην φλούδα, μεγαλύτερη ευαισθησία από εχθρούς και ασθένειες και μικρότερη μετασυλλεκτική ζωή. Το άζωτο όταν χορηγηθεί σωστά, αυξάνει το μέγεθος των καρπών και το πάχος της φλούδας.

Φώσφορος

Η σταθερή χορήγηση φωσφόρου σε μικρές ποσότητες στο στάδιο αυτό, αυξάνει την περιεκτικότητα του χυμού και των Διαλυτών Σακχάρων στους καρπούς.

Κάλιο

Στο στάδιο αυτό, η καλλιέργεια ζητάει το υπόλοιπο 30% των ετήσιων αναγκών της σε κάλιο. Είναι θρεπτικό στοιχείο που αυξάνει το μέγεθος των καρπών, βελτιώνει το χρώμα τους, αυξάνει την περιεκτικότητα του χυμού, το πάχος της φλούδας και την περιεκτικότητα της βιταμίνης C.

Ασβέστιο

Το ασβέστιο σε αυτή την φάση είναι στοιχείο που βοηθάει στη μεγέθυνση του καρπού, στην αντοχή των δένδρων σε διάφορες ασθένειες, στην καλύτερη λειτουργία τους κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις stress (θερμοκρασία, υγρασία, αλατότητες εδάφους), ενώ αυξάνει τα Διαλυτά Σάκχαρα των καρπών και τη συνεκτικότητα της φλούδας τους.

Πρόταση λίπανσης Yara (N, P, K, Ca)

Η εφαρμογή των YaraRega 9-5-26+Mg+ΙΧΝ εναλλάξ με το YaraRega 9-0-36 είτε στο έδαφος, είτε μέσα από τα συστήματα υδρολίπανσης, καλύπτει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις των φυτών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. Η χορήγηση του ασβεστίου από το στάδιο αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο διαφυλλικά με το YaraVita STOPIT. Μια σειρά διαφυλλικών ψεκασμών με YaraVita ACTISIL, YaraVita AGRIPOTASH και YaraVita GRAMITREL όπως φαίνονται στα προγράμματα λίπανσης, εξασφαλίζει στην καλλιέργεια όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για μέγιστη και ποιοτική παραγωγή.

Τα προγράμματα λίπανσης που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και αναφέρονται σε οπωρώνες με πλήρως παραγωγικά δένδρα και πυκνότητες φύτευσης 30-50 δένδρων/στρ. και αποδόσεις κοντά στους 2,5-3tn/στρ.