Πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προγράμματα λίπανσης για το σιτάρι.

Η σύσταση αφορά τον τύπο λιπάσματος που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και τον χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή ανάλογα με το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας. Επειδή κάθε αγροτεμάχιο έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, για την ακριβή δοσολογία συμβουλευτείτε τους συνεργαζόμενους γεωπόνους στην περιοχή σας.

Κάντε κλικ στις εικόνες για να δείτε το πρόγραμμα σε πλήρη ανάλυση!

 

Πρόγραμμα λίπανσης με σπαστή επιφανειακή εφαρμογή: