Αποθήκευση λιπασμάτων

Οι βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης και επιμελούς συντήρησης είναι πάντα σημαντικές για έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, τα λιπάσματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κάποιον κλειστό, ασφαλή αποθηκευτικό χώρο έτσι ώστε να προστατεύεται το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, κλπ.) και να μειώνεται ο κίνδυνος κλοπής.

Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης είναι οι εξής:

 • Ένας κλειστός χώρος που προστατεύει το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 • Ένα καθαρό περιβάλλον, χωρίς σκόνη/βρωμιά
 • Ρύθμιση θερμοκρασίας από 5 έως 30˚C (ορισμένα είδη λιπασμάτων είναι ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες)
 • Προστασία του λιπάσματος από την υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει σβόλους και σκόνη, επηρεάζοντας τις ικανότητες διασποράς.
 • Χρήση ραφιών για παλέτες για να μην χρειάζεται διπλή στοίχιση
 • Μια καλή διαχείριση των αποθεμάτων π.χ. με τη μέθοδο πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (First In, First Out)

Αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο

 • Η αποθήκη θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι μονώροφη και να έχει κατασκευαστεί από μη καύσιμα υλικά (π.χ. τσιμέντο, τούβλο, μέταλλο)
 • Όλα τα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα εξαερισμού έτσι ώστε η θερμότητα να διοχετεύεται μακριά από τον χώρο και να μπορούν οι αναθυμιάσεις να αποβάλλονται σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποσύνθεσης
 • Το δάπεδο θα πρέπει να είναι επίπεδο, στεγνό και λείο, χωρίς λακκούβες
 • Οι στοίβες των λιπασμάτων πρέπει να έχουν περιορισμένο ύψος. Οι ψηλές στοίβες συσκευασμένων λιπασμάτων μπορεί να είναι ασταθείς, με κίνδυνο να καταρρεύσουν
 • Το μέγεθος των στοιβών πρέπει να περιορίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, εάν υπάρχουν (300 τόνοι για τα απλά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου (> 28% N))
 • compatibility matrix trans
 • Αποθηκεύετε τα λιπάσματα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από μαρκίζες και δοκάρια, και κρατήστε τα ενσακισμένα λιπάσματα μακριά από τοίχους
 • Οι παλέτες πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή, στραγγισμένη επιφάνεια. Εάν τοποθετείτε τις παλέτες τη μια πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι η βάση τους είναι σταθερή
 • Μην αποθηκεύετε μη συμβατά χύμα προϊόντα σε κοντινή απόσταση, π.χ. ουρία κοντά σε χύμα λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο· κρατήστε τα καλά διαχωρισμένα. Μην αναμιγνύετε ποτέ τα λιπάσματα χωρίς να χωρίζετε πρώτα το εμπόρευμα. Κρατήστε τον ασβέστη και τα λιπάσματα σαφώς διαχωρισμένα. (Βλ. τον πίνακα συμβατότητας και τις φυσικές ιδιότητες των λιπασμάτων )

Compatibility matrix for blending fertiliser materials

 • Σε εσωτερικές αποθήκες με επίπεδη επιφάνεια, μπορείτε να τοποθετείτε τους σάκους μέχρι και σε τρία επίπεδα
 • Κρατήστε τα λιπάσματα μακριά από εύφλεκτα υλικά. Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων ανάμεσα στα υλικά. Τα περισσότερα αζωτούχα λιπάσματα περιέχουν νιτρικά άλατα που αποσυντίθεται όταν θερμαίνονται, αναπτύσσοντας τοξικά οξείδια του αζώτου ήδη από τους 150˚C. Ορισμένα προϊόντα μπορούν μάλιστα να αναπτύξουν οξείδια του άνθρακα (CO, CO2) καθώς και οξείδια του θείου
Diagram showing how to store fertiliser

Αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο

 • Αποθηκεύστε τα λιπάσματα σε μια ανυψωμένη, επίπεδη, καλά αποστραγγισμένη, στεγνή και λεία επιφάνεια
 • Τοποθετήστε μια παλέτα κάτω από τους σάκους για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και το νερό (π.χ. σε περίπτωση δυνατής βροχής). Χρησιμοποιείτε μόνο παλέτες με ανέπαφα καπάκια, χωρίς θραύσματα και καρφιά
 • Οι στοίβες δεν πρέπει να έχουν κλίση, αλλιώς θα πρέπει να ξανασχηματίζονται αμέσως
 • Για τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος, τοποθετήστε ένα στρώμα από άδειες παλέτες στην κορυφή της στοίβας προτού την καλύψετε, αποτρέποντας έτσι την αλλοίωση του προϊόντος λόγω θερμικών επιδράσεων (ακολουθήστε τις συμβουλές του κατασκευαστή/προμηθευτή)
 • Αν δεν υπάρχουν ράφια για παλέτες, ορισμένοι συνδυασμοί παλετών μπορούν να τοποθετηθούν σε επάλληλα στρώματα
 • Για να διατηρήσετε καθαρούς τους σάκους, οι στοίβες θα πρέπει να καλύπτονται, ενώ τα φύλλα θα πρέπει να δένονται στην κάτω πλευρά για να μην προκαλούνται φθορές από κάθε είδους τριβή
 • Δίνετε μεγάλη προσοχή όταν σκεπάζετε και ξεσκεπάζετε τις στοίβες, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση υπό καλές καιρικές συνθήκες
 • Ελέγξτε τη σταθερότητα της στοίβας πριν λύσετε τα φύλλα. Τα φύλλα μπορεί να έχουν καλυφθεί με φύκια, με αποτέλεσμα να είναι ολισθηρά και δυνητικά επικίνδυνα
 • Όταν κάνει κρύο, οι στοίβες μπορεί να καλυφθούν με πάγο. Ο τελευταίος είναι συχνά βαρύς και αιχμηρός. Τα κομμάτια πάγου που πέφτουν είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ο πάγος είναι ολισθηρός και δυνητικά επικίνδυνος
 • Όλα τα λιπάσματα που αποθηκεύονται σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει να καλύπτονται με μουσαμά για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Δέστε σφιχτά τον μουσαμά γύρω από το προϊόν. Οι μουσαμάδες πρέπει να έχουν επικάλυψη τουλάχιστον κατά 30 εκ. Αποφεύγετε τις διαρροές λιπασμάτων στο έδαφος και στον δρόμο

Στην εξωτερική αποθήκευση, πρέπει να τοποθετούνται παλέτες πάνω από το σκεπασμένο λίπασμα για να προστατεύεται από τις ζημίες που προκαλούν τα πτηνά στους μουσαμάδες και τους σάκους.

Για σταθερότητα και ασφάλεια, οι μεγάλοι σάκοι πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή πυραμίδας. Οι στοίβες των παλετών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3 παλέτες σε ύψος ανάλογα με το προϊόν, τη σταθερότητα της παλέτας και τον εξοπλισμό χειρισμού.

Diagram showing how to store fertiliser