YaraLiva TROPICOTE

Το YaraLiva™ TROPICOTE™ είναι σχεδιασμένο για χρήση ως επιφανειακό λίπασμα.

Το YaraLiva™ TROPICOTE™ έχει μια μοναδική τεχνολογία επικάλυψης, η οποία εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια κάθε κόκκου, διασφαλίζοντας ότι κάθε κόκκος λιπάσματος προστατεύεται από την απορρόφηση υγρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής του.

Προσφέρει υδατοδιαλυτό ασβέστιο, που συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη του φυτού, χωρίς στρες, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα παραγωγής και μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, ενώ το άμεσα διαθέσιμο νιτρικό άζωτο συμβάλλει στη γρήγορη και ελεγχόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Συνδυαστικά, η παρουσία νιτρικού αζώτου βοηθά την απορρόφηση του ασβεστίου και αντίστροφα.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα, ο κίνδυνος «καψίματος» στην περίπτωση επιφανειακής λίπανσης με YaraLiva™ TROPICOTE™ είναι ελάχιστος. Το YaraLiva™ TROPICOTE™ χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών υψηλής αξίας σε όλο τον κόσμο.