Επικοινωνία

Είναι πολιτική μας να δημοσιεύουμε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην αντίστοιχη κατηγορία

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επεξεργαζόμαστε ούτε αποθηκεύουμε γενικές αιτήσεις για εργασία. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλούμε να εκδηλώνετε ενδιαφέρον μόνο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τις θέσεις εργασίας στην Yara παρακαλούμε να μας αποστείλετε email.