Γραφεία και μονάδες παραγωγής σε όλο τον κόσμο

Η Yara είναι μια πραγματικά παγκόσμια εταιρεία, με μονάδες παραγωγής, πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών, έρευνα και υποστηρικτικές λειτουργίες στην Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Οι κοινοπραξίες που έχουμε μας έχουν φέρει σε νέες αγορές και η ανάπτυξη μας είναι συνεχής.