Επιφανειακή λίπανση εαρινών καλλιεργειών

Το λίπασμα, αποτελεί σημαντικό συντελεστή παραγωγής στη διαχείριση των εκτατικών καλλιεργειών (σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, ελαιούχα φυτά κ.α.), με άμεση ανταπόκριση στις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους.

Μέσα στο υφιστάμενο περιβάλλον, είναι ακόμα πιο αναγκαίο οι παραγωγοί να διασφαλίσουν τη μέγιστη αποδοτικότητα όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούν, ανάμεσα σε αυτούς και τα λιπάσματα.

Με γνώμονα την Ποιότητα, την Γνώση και την Τεχνολογία, η Yara διαθέτει μια εξειδικευμένη σειρά αζωτούχων λιπασμάτων για τις εκτατικές καλλιέργειες, που διασφαλίζουν την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου και των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα χρήσης τους.