Στάδια ανάπτυξης του Κριθαριού

Το κριθάρι περνάει από 3 ξεχωριστές φυσιολογικές φάσεις καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξή του από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή. Αυτές είναι το βλαστικό στάδιο, το αναπαραγωγικό στάδιο και το στάδιο γεμίσματος του κόκκου.

Stadia sitari gia article page.jpg

1η φάση: Βλαστικό στάδιο

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξης του κριθαριού από τη σπορά έως την έναρξη του καλαμώματος. Εδώ σχηματίζονται οι πλευρικοί βλαστοί (αδέλφια) και οι ρίζες του φυτού, ενώ στα τελευταία στάδια του αδελφώματος καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων (κόκκων) στον στάχυ.

Ο ρυθμός εξέλιξης του σταδίου επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπως είναι η θερμοκρασία, η φωτοπερίοδος, η ένταση του φωτός, τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και η υγρασία του εδάφους. Στις ανοιξιάτικες ποικιλίες κριθαριού, η φάση αυτή είναι ταχύτερη λόγω της ευνοϊκότερης θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου που επικρατούν την εποχή αυτή.

2η φάση: Αναπαραγωγικό στάδιο

Η φάση αυτή ξεκινάει με την εμφάνιση του πρώτου κόμβου και διαρκεί μέχρι το τέλος της άνθησης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο του βιολογικού κύκλου των φυτών, καθώς εδώ γίνεται η ανάπτυξη του στελέχους, η αύξηση των φύλλων, της ρίζας και της ταξιανθίας. Η φυλλική επιφάνεια του φυτού σε αυτό το στάδιο είναι ικανή να απορροφήσει το 95% της εισερχόμενης ενεργής ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR). Η ανάπτυξη ειναι πολύ γρήγορη, με έντονη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.

3η φάση: Στάδιο γεμίσματος του κόκκου

Η φάση αυτή ξεκινάει με το τέλος της άνθησης και διαρκεί έως και την ωρίμανση των κόκκων. Εδώ οριστικοποιούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το «φύλλο σημαία» παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό των υδατανθράκων που παράγονται από εδώ και στο εξής και μεταφέρονται στον κόκκο, γι΄αυτό και η επάρκειά του σε άζωτο θα πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Επιλέξτε κάποιο από τα άρθρα για το κριθάρι που σας ενδιαφέρει

Γενικές πληροφορίες για το Κριθάρι

Γενικές πληροφορίες για το Κριθάρι

Το κριθάρι (Hordeum vulgare) είναι από τα πρώτα δημητριακά που καλλιέργησε ο άνθρωπος, με ενδείξεις που τοποθετούν ιστορικά την καλλιέργεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το 8.500 π.Χ.
Κατηγορίες Κριθαριού

Κατηγορίες Κριθαριού

Η ταξινόμηση των διάφορων τύπων κριθαριού γίνεται με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο του στάχεος, την ύπαρξη αγάνων στους σπόρους τους και την ικανότητα των λεπύρων να αποχωρίζονται από τους κόκκους.
Στάδια ανάπτυξης του Κριθαριού

Στάδια ανάπτυξης του Κριθαριού

Το κριθάρι περνάει από 3 ξεχωριστές φυσιολογικές φάσεις καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξή του από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή. Αυτές είναι το βλαστικό στάδιο, το αναπαραγωγικό στάδιο και το στάδιο γεμίσματος του κόκκου.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη του κριθαριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη του κριθαριού

Το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, το θείο, το βόριο, ο χαλκός, το μαγγάνιο και ο ψευδάργυρος είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που επιδρούν στα χαρακτηριστικά της παραγωγής στο κριθάρι.
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση εκτός της λίπανσης

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση εκτός της λίπανσης

Τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες που επιδρούν στην καλλιέργεια κατά τη διάρκεια του βιολογικού της κύκλου.