Διαφυλλική λίπανση σουλτανίνας και επιτραπέζιων σταφυλιών

Η καλλιέργεια της σουλτανίνας και του επιτραπέζιου σταφυλιού γενικότερα, είναι μία πολύ απαιτητική καλλιέργεια σε γνώση και σε χειρισμούς θρεπτικών εφαρμογών. Ας δούμε μερικές γενικές κατευθύνσεις για τις θρεπτικές απαιτήσεις του επιτραπέζιου σταφυλιού στα διάφορα στάδια του βιολογικού του κύκλου και πώς μπορούμε να εντάξουμε τα διαφυλλικά προϊόντα YaraVita στο πρόγραμμα θρέψης.

Η Yara εμπλουτίζει τη σειρά των διαφυλλικών προϊόντων της YaraVita με νέα καινοτόμα σκευάσματα που την καθιστούν εταιρεία αναφοράς στη διαφυλλική λίπανση. Κάτω από την ομπρέλα των YaraVita εισάγεται η τεχνολογία BIOTRYG™ που σηματοδοτεί τη σειρά βιοδιεγερτών της Yara είναι το σήμα κατατεθέν των βιοδιεγερτών της.

Η τεχνολογία BIOTRYG™ ενεργοποιεί τις φυσιολογικές διαδικασίες του φυτού και τη δράση του σε συγκεκριμένες μεταβολικές δραστηριότητες αυτού. Ακόμη, βελτιώνει την πρόσληψη και την αποδοτική αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Η βελτιωμένη ανάπτυξη του φυτού και η αντοχή του σε συνθήκες αβιοτικού στρες, βοηθούν το φυτό να παραμείνει ζωηρό ή έντονα ενεργό ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες και στάδια ανάπτυξης, ώστε ο παραγωγός να μπορέσει να έχει καλύτερη και υψηλότερη ποιότητα και ποσότητα παραγωγής.

Τα προϊόντα διαφυλλικών εφαρμογών YaraVita έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ταχεία δράση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων σταδίων και των θρεπτικών ανεπαρκειών της καλλιέργειας. Τα YaraVita περιέχουν υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία, επιλεγμένα βιοενεργά συσταστικά με βοηθητικές ουσίες, όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά μέσα και βοηθήματα απορρόφησης.

Παρακάτω αναλύουμε ανά στάδιο της καλλιέργειας τις ανάγκες των πρέμνων και την πρόταση της Yara για διαφυλλικούς ψεκασμούς

Από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την καρπόδεση

Είναι η περίοδος κατά την οποία ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες και η συνθετική ικανότητα των φύλλων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας. Σε αυτό το στάδιο η απρόσκοπτη ανάπτυξη βασίζεται στην κινητοποίηση αποθηκευμένων ουσιών από όργανα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο κορμός και οι ρίζες, στην επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, αλλά και στις διαφυλλικές εφαρμογές θρεπτικών στοιχείων.

Στα αρχικά στάδια της έκπτυξης των οφθαλμών καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης διαδραματίζει το Άζωτο. Σταδιακά, καθώς τα πρέμνα πλησιάζουν την άνθηση, οι θρεπτικές απαιτήσεις τους αυξάνονται και διευρύνονται και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως ο Φώσφορος (Ρ), το Κάλιο (Κ) και το Ασβέστιο (Ca). Πολύ σημαντικά σε αυτή την φάση είναι και τα ιχνοστοιχεία Σίδηρος (Fe), το Βόριο (Β) και ο Ψευδάργυρος (Ζn) που συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες.

Η συνεισφορά των διαφυλλικών εφαρμογών στο στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική για την τελική ποιότητα, αλλά και το ύψος παραγωγής. Το χαρτοφυλάκιο διαφυλλικών προϊόντων YaraVita δίνει εξαιρετικές επιλογές, ώστε να βοηθήσουμε τα πρέμνα να βρίσκονται σε αρίστη θρεπτική κατάσταση, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία της καλλιέργειας.

Τα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο στάδιο αυτό είναι:

YaraVita BUD BOOST

Είναι ένα υγρό σκεύασμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 48,9%) για διαφυλλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθηση και όπως αναφέρει και το όνομά του προωθεί την έκπτυξη των οφθαλμών και την ευρωστία των νεαρών βλαστών.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.9% β/ο
P2O5 5% β/ο
MgO 24% β/ο
Β 3% β/ο
Zn 10% β/ο

YaraVita SAFE N 300

Είναι ένα πολύ ασφαλές, συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα αζώτου σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές. Αν και απορροφάται γρήγορα από τη φυλλική επιφάνεια, το 25% του ολικού αζώτου που περιέχει είναι σε μορφή αργής αποδέσμευσης, ώστε να παρέχει μακράς διάρκειας δράση. Η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μετά την έκπτυξη των οφθαλμών είναι εξαιρετικά αποτελεσματική καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό από τις ανάγκες του φυτού σε Άζωτο, καθώς η απορρόφηση του από το έδαφος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση.

Σύνθεση
N 31,2% β/ο

YaraVita BIOTRAC

Είναι ένας βιοδιεγέρτης με επιλεγμένα βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει τις επιπτώσεις από αβιοτικές συνθήκες στρες (π.χ. κρύο), αλλά και να το βοηθήσει κατά τις περιόδους υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας, όπως είναι το στάδιο μετά την έκπτυξη των οφθαλμών, διεγείροντας το φυτό να αυξήσει την μεταβολική του δραστηριότητα.

Σύνθεση
Συνολική οργανική ουσία 20% β/ο
Περιέχει: Εκχύλισμα φυκιών Ascophyllum nodosum, Σακχαρο-αλκοόλες, Αμινοξέα, Οργανικά οξέα, Πολυσακχαρίτες, Βιταμίνες, Διαβρέκτες.

YaraVita BRASSITREL PRO

Το YaraVita BRASSITREL PRO είναι ένα υγρό σκεύασμα για διαφυλλικές εφαρμογές που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 39,8%). Προτείνεται μια τουλάχιστον εφαρμογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.9% β/ο
Ca 8.9% β/ο
Mg 7% β/ο
Β 6% β/ο
Mn 7% β/ο
Mo 0.4% β/ο

YaraVita PHOSAMCO SP

Είναι ένα σκεύασμα σε μορφή διαβρέξιμης σκόνης, που περιέχει μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων για διαφυλλικές εφαρμογές. Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα στάδια της σουλτανίνας και συνδυάζεται τέλεια με το γιββεριλλικό οξύ.

Σύνθεση
N 20%
P2O5 8%
K2O 14%
MgO 2%
SO3 12.5%
B 0.04%
Cu 0.2%
Fe 0.02%
Mn 0.26%
Mo 0.006%
Zn 0.14%

YaraVita PowerBor Ca

Το YaraVita PowerBor Ca είναι ένα υγρό σκεύασμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 46,8%) για διαφυλλικές εφαρμογές. Προτείνεται μια εφαρμογή στο στάδιο πριν την ανθοφορία και μία στο στάδιο της καρπόδεσης.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.7% β/ο
Ca 25,1% β/ο
Β 5% β/ο
Zn 10% β/ο

YaraVita ZINTRAC 700

Είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασμα ψευδαργύρου που περιέχει 8-10 φορές περισσότερο ψευδάργυρο από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσματα. Το ελεγχόμενο μέγεθος των σωματιδίων που δημιουργεί κατά το ψεκασμό του, εξασφαλίζει τη γρήγορη απορρόφησή του από το φυτό καθώς και τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης του, μειώνοντας την ανάγκη για επαναληπτικές εφαρμογές. Η επάρκεια ψευδαργύρου κατά το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική και για τη μετέπειτα πορεία της καλλιέργειας.

Σύνθεση
Zn 70% β/ο

YaraVita BORTRAC 150

Είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα βορίου που παρασκευάζεται με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της βιομηχανίας με σκοπό να προσφέρει στην καλλιέργεια τη μέγιστη ασφάλεια και απόδοση.

Σύνθεση
B 15% β/ο

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Πρόκειται για το στάδιο που ξεκινά αμέσως μετά τη γονιμοποίηση, με το σχηματισμό της νεαρής ράγας, συνεχίζεται με την ταχεία αύξηση του μεγέθους και του βάρους της και ολοκληρώνεται με την έναρξη της ωρίμασης και την εμφάνιση του χρώματος στις έγχρωμες και το γυάλισμα στις λευκές ποικιλίες.

Η θρεπτική κατάσταση των πρέμνων την περίοδο αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική παραγωγή, καθώς ο ρυθμός κατανάλωσης των θρεπτικών στοιχείων μεγιστοποιείται.
Η διόγκωση της ράγας, που είναι το ζητούμενο στις επιτραπέζιες ποικιλίες γίνεται σε δύο φάσεις:

  • της κυτταροδιαίρεσης
  • της διόγκωσης των κυττάρων

Στη φάση της κυτταροδιαίρεσης στη σουλτανίνα εφαρμόζουμε το γιββεριλλικό οξύ και συνεργιστικά με αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα διαφυλλικά σκευάσματα. Και σε αυτό το στάδιο το χαρτοφυλάκιο των YaraVita δίνει εξαιρετικές επιλογές, ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο στην ποιότητα των σταφυλιών όσο και μέγεθος της παράγωγής.

Τα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο στάδιο αυτό είναι:

YaraVita SENIPHOS

Είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν ταχείας δράσης «καύσιμο» για την ενέργεια των φυτών, ενισχύοντάς τα κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξής τους και μεταβολικής δραστηριότητας . Προτείνονται 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση και μετά ώστε να διεγείρουμε τη μεταβολική δραστηριότητα του φυτού κατά το στάδιο της κυτταροδιαίρεσης.

Σύνθεση
N 3%
P2O5 31%
Ca 5,6% β/ο

YaraVita BIOMARIS

Είναι ένας νέος βιοδιεγέρτης με επιλεγμένα βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει το φυτό κατά τις περιόδους υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας όπως είναι το στάδιο της κυτταροδιαίρεσης, διεγείροντας το φυτό να αυξήσει την μεταβολική του δραστηριότητα. Προτείνονται 2 εφαρμογές από την καρπόδεση και μετά.

Σύνθεση
Συνολική οργανική ουσία 17% β/ο

YaraVita SAFE N 300

Είναι ένα πολύ ασφαλές, συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα αζώτου σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές. Αν και απορροφάται γρήγορα από τη φυλλική επιφάνεια, το 25% του ολικού αζώτου που περιέχει είναι σε μορφή αργής αποδέσμευσης, ώστε να παρέχει μακράς διάρκειας δράση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεργιστικά με το γιββεριλλικό οξύ κατά τις εφαρμογές μετά την καρπόδεση. Η εφαρμογή του σε αυτό το στάδιο καλύπτει μέρος των υψηλών απαιτήσεων του φυτού σε άζωτο, αλλά βοηθάει και στην υψηλότερη απορρόφησή του γιββεριλικού οξέος από το φυτό.

Σύνθεση
N 31,2% β/ο

YaraVita PowerBor Ca

Το YaraVita PowerBor Ca είναι ένα υγρό σκεύασμα που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 46,8%) για διαφυλλικές εφαρμογές. Προτείνεται μια εφαρμογή στο στάδιο της καρπόδεσης.

Σύνθεση
N (ουρικό) 6.7% β/ο
Ca 25,1% β/ο
Β 5% β/ο
Zn 10% β/ο

YaraVita PHOSAMCO SP

Είναι ένα σκεύασμα σε μορφή διαβρέξιμης σκόνης, που περιέχει μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων για διαφυλλικές εφαρμογές. Αποτελείται από συστατικά κορυφαίας ποιότητας που το κάνουν εξαιρετικό ΝΡΚ διαφυλλικό προϊόν που μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα στάδια της σουλτανίνας και συνδυάζεται τέλεια με το γιββεριλλικό οξύ.

Σύνθεση
N 20%
P2O5 8%
K2O 14%
MgO 2%
SO3 12.5%
B 0.04%
Cu 0.2%
Fe 0.02%
Mn 0.26%
Mo 0.006%
Zn 0.14%

YaraVita STOPIT

Είναι ένα υψηλής καθαρότητας διαφυλλικό σκεύασμα ασβεστίου κατάλληλο για το αμπέλι. Η χρήση του κρίνεται απαραίτητη στην καλλιέργεια του επιτραπέζιου σταφυλιού για να αυξήσουμε την αντοχή του σταφυλιού κατά την ωρίμανση και μετασυλλεκτικά. Προτείνονται 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση και μετά.

Σύνθεση
Ca 22,4% β/ο

YaraVita CROP BOOST

Είναι συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 62,8%), σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν ταχείας δράσης «καύσιμο» για την ενέργεια των φυτών, ενισχύοντάς τα κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης. Προτείνεται μία εφαρμογή στην καρπόδεση και μία εφαρμογή κατά την ωρίμανση και ειδικά στις κόκκινες ποικιλίες σταφυλιού για βελτίωση του χρώματος.

Σύνθεση
P2O5 44% β/ο
K2O 7,5% β/ο
MgO 6,7% β/ο
Zn 4,6% β/ο

YaraVita AGRIPOTASH

Είναι ένα πυκνό υγρό σκεύασμα καλίου – φωσφόρου (συνολική συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων: 58%) σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές. Έχει γρήγορη δράση και έντονη κινητικότητα στο φυτό, είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις και τα στάδια όπου το φυτό έχει μεγάλες απαιτήσεις σε κάλιο και φώσφορο. Προωθεί την ωρίμανση και τον καλό χρωματισμό των σταφυλιών. Προτείνονται 1-2 εφαρμογές κατά την ωρίμανση (γυάλισμα) των σταφυλιών.

Σύνθεση
P2O5 8% β/ο
K2O 50% β/ο

YaraVita ACTISIL

Είναι ένας βιοδιεγέρτης που περιέχει οργανικά σταθεροποιημένο (ορθο)πυριτικό οξύ με χλωριούχο χολίνη. Προτείνονται 2-4 εφαρμογές από την καρπόδεση έως την ωρίμανση, για να αυξήσουμε την αντοχή του σταφυλιού μετά την ωρίμανση καθώς και την μετασυλλεκτική αντοχή του και την διατηρησιμότητα του στο ράφι (self-life).

Σύνθεση
Συνολική οργανική ουσία 41.2% β/ο

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου αυξάνει σημαντικά το βάρος των ραγών, τα οξέα που περιέχουν μετατρέπονται σε σάκχαρα και αναπτύσσουν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας.
Το YaraVita STOPIT, το YaraVita CROP BOOST, το YaraVita AGRIPOTASH καθώς και το YaraVita ACTISIL είναι προϊόντα, που όπως είδαμε και παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο στάδιο αυτό ώστε να βελτιώσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού (σάκχαρα, χρώμα, εμφάνιση κ.α.), αλλά και για να αυξήσουμε την αντοχή του σταφυλιού μετά την ωρίμανση και μετασυλλεκτικά.

Μετά τη συγκομιδή

Η επάρκεια ορισμένων θρεπτικών στοιχείων εντός του φυτού κατά την έκπτυξη των οφθαλμών της επόμενης καλλιεγητικής περιόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθορίζει το βαθμό και την ομοιομορφία της. Θεωρείται επιβεβλημένο πλέον όταν αποσκοπούμε σε υψηλές αποδόσεις να κάνουμε 1 -2 μετασυλλεκτικές διαφυλλικές εφαρμογές με σκοπό να ανεβάσουμε τα επίπεδα συγκέντρωσης σε ορισμένα θρεπτικά στοιχεία στο φυτό.. Αυτές οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν πριν τη γήρανση των φύλλων. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα ακολούθα προϊόντα της σειράς YaraVita που είναι σχεδιασμένα για διαφυλλικές εφαρμογές στο στάδιο αυτό:

Συνοψίζοντας, να επισημάνουμε πως οι διαφυλλικές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και αποδοτικές όταν συνδυάζονται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης. Μην ξεχνάμε πως τα φυτά «τρέφονται» από τις ρίζες. Οι διαφυλλικές εφαρμογές βοηθούν στην θρέψη κατά τις κρίσιμες περιόδους του φυτού και κυρίως στην επάρκεια κάποιων ιχνοστοιχείων, ως ένα μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου των θρεπτικών στοιχείων που τα φυτά παίρνουν από τις ρίζες τους.

 

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA