Η σημασία του Φωσφόρου στα δένδρα και η τεχνολογία P-Extend των YaraMila

Η λίπανση μιας δενδροκομικής καλλιέργειας στοχεύει στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και στην επίτευξη ανώτερης παραγωγής με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη των δένδρων στηρίζεται στα θρεπτικά στοιχεία που προσλαμβάνουν από το έδαφος. Μια εντατική καλλιέργεια απομακρύνει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος που πρέπει άμεσα να αναπληρώνονται, ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής παραγωγικότητά της.

Τα λιπάσματα είναι η βασικότερη και πιο άμεση πηγή θρεπτικών στοιχείων σε μια καλλιέργεια. Στο τέλος του χειμώνα με αρχές της άνοιξης γίνεται η βασική λίπανση των δενδροκομικών καλλιεργειών. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται την περίοδο αυτή περιέχουν κυρίως Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο σε διάφορες αναλογίες, καθώς και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.

Η σημασία του Φωσφόρου

Ο Φώσφορος είναι βασικό θρεπτικό στοιχείο για τα δένδρα και συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες τους καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής τους. Είναι σημαντικότατο στοιχείο:

 • για την ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών
 • για την καλή ανθοφορία
 • για την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους καρπών
 • για την πρωιμότητα της παραγωγής 
 • για τον περιορισμό των εσωτερικών υποβαθμίσεων των καρπών κατά την ωρίμανση και μετασυλλεκτικά

Είναι το κύριο θρεπτικό στοιχείο για τη μεταφορά ενέργειας μέσα στα φυτά και γενικά για το μεταβολισμό τους, λειτουργώντας ως «μπαταρία». Λόγω της συμμετοχής του σε πολλές μεταβολικές δραστηριότητες των φυτών, ο Φώσφορος θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμος προς απορρόφηση στο έδαφος, για μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή της εφαρμογής του.

Μπορεί ο Φώσφορος να αποτελεί αναγκαίο θρεπτικό στοιχεία για τα φυτά ωστόσο, η απορρόφησή του από τα δένδρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι οι εξής:

Είναι στοιχείο πολύ δυσκίνητο στο έδαφος και επομένως η εφαρμογή φωσφορικών λιπασμάτων επιφανειακά, γύρω από τους κορμούς των δένδρων, δεν διασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίησή τους από τις ρίζες που βρίσκονται σε ορισμένο βάθος μέσα στο χώμα.

Σε αλκαλικά εδάφη (pH>7) αλλά και πολύ όξινα (pH<6), ο Φώσφορος δεσμεύεται πολύ γρήγορα μετά την εφαρμογή του (λίγες μόνο ημέρες μετά) σχηματίζοντας αδιάλυτες ενώσεις με το Ασβέστιο, το Σίδηρο και το Αργίλιο και επομένως δεν είναι διαθέσιμος για τα δένδρα.

Η απορρόφηση του Φωσφόρου από τις ρίζες των δένδρων περιορίζεται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι χαμηλή, γεγονός που συμβαίνει συνήθως την περίοδο των βασικών λιπάνσεων.

Η τεχνολογία Φωσφόρου P-Extend των λιπασμάτων YaraMila

Η μοναδική τεχνολογία P-Extend των λιπασμάτων YaraMila που παράγονται στο εργοστάσιο της Yara στο Porsgrunn της Νορβηγίας, βασίζεται στο συνδυασμό τριών μορφών Φωσφόρου μέσα στον ίδιο κόκκο λιπάσματος, σε αναλογίες που διασφαλίζουν την άμεση, αλλά και παρατεταμένη απορρόφησή του από τα δένδρα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τα κλασικά φωσφορικά λιπάσματα. Η τεχνολογία P-Extend διασφαλίζει την ανεμπόδιστη μετακίνηση του Φωσφόρου προς τις ρίζες των δένδρων και τη μεγαλύτερη απορρόφησή του από αυτές, ακόμα και σε δύσκολες τιμές εδαφικού pH.

Βάλτε τις βάσεις για μια ανώτερη παραγωγή.

 • Μεγαλύτερη διάρκεια παροχής Φωσφόρου στην καλλιέργεια
 • Μέχρι και 3 φορές μεγαλύτερη απορροφησιμότητα από τα δένδρα συγκριτικά με τα κοινά φωσφορικά λιπάσματα
 • Καλύπτει τις ανάγκες των δένδρων ακόμα και σε αλκαλικά ή όξινα εδάφη
 • Προωθεί την ευρωστία των φυτών, την καλύτερη ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών
 • Στηρίζει μια ποιοτικότερη ανθοφορία και μια καλύτερη καρπόδεση
 • Αυξημένο μέγεθος καρπών με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA