Ανώτερη παραγωγή με YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR και YaraTera CALCINIT

Η Yara διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα λιπασμάτων νιτρικού ασβεστίου, που βοηθούν την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών και την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα λιπάσματα νιτρικού ασβεστίου της Yara τροφοδοτούν τις καλλιέργειες με πλήρως υδατοδιαλυτό άζωτο και ασβέστιο για την άμεση κάλυψη των υψηλών αναγκών τους.

 • YaraLiva™ TROPICOTE™: Υψηλής ποιότητας λίπασμα νιτρικού ασβεστίου κατάλληλο για εφαρμογές εδάφους. Είναι ενισχυμένο με μια μοναδική τεχνολογία επικάλυψης των κόκκων που αναβαθμίζει τη συμπεριφορά του λιπάσματος κατά την αποθήκευση και την εφαρμογή του.
 • YaraLiva™ NITRABOR™: Υψηλής ποιότητας λίπασμα νιτρικού ασβεστίου εμπλουτισμένο με βόριο, κατάλληλο για εφαρμογές εδάφους. Η προσθήκη του βορίου επιταχύνει την πρόσληψη του ασβεστίου από το εδαφικό διάλυμα, βελτιώνει την κινητικότητά του μέσα στα φυτά και κυρίως την κατανομή του στους καρπούς. Είναι ενισχυμένο με μια μοναδική τεχνολογία επικάλυψης των κόκκων που αναβαθμίζει τη συμπεριφορά του λιπάσματος κατά την αποθήκευση και την εφαρμογή του.
 • YaraTera™ CALCINIT™: Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό λίπασμα νιτρικού ασβεστίου για εφαρμογή μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης. Διαλύεται γρήγορα στο νερό χωρίς να αφήνει υπολείμματα, έχοντας άριστη συμπεριφορά σε όλα τα συστήματα υδρολίπανσης και τα εξαρτήματά τους (φίλτρα, σταλάκτες, μικροεκτοξευτήρες).

Ο ρόλος του αζώτου για τα φυτά

Το άζωτο είναι το βασικότερο θρεπτικό στοιχείο που καθορίζει την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών, επομένως η σωστή διαχείριση του μέσω μιας ορθολογικής λίπανσης είναι καίριας σημασίας. Το άζωτο συμμετέχει σε πολλές ενώσεις των φυτών (αμινοξέα, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, χλωροφύλλη), γι’ αυτό και οι ποσότητες που απαιτούνται είναι μεγάλες. Η επαρκής και ορθολογική χορήγησή του προωθεί την βλαστική ανάπτυξη των φυτών και των ριζών, τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας, τον αριθμό και το βάρος των καρπών. Τα φυτά προσλαμβάνουν άζωτο από το έδαφος κυρίως σε νιτρική μορφή.

Ο ρόλος του ασβεστίου για τα φυτά

Το ασβέστιο συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες των φυτών και το χρειάζονται σε αυξημένες ποσότητες. Είναι αναγκαίο για τον πολλαπλασιασμό και την σταθερότητα των κυττάρων σε όλα τα μέρη των φυτών (βλαστοί, φύλλα, καρποί, ρίζες), ασκώντας σημαντική επίδραση στα ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η πρόσληψη ασβεστίου από το έδαφος καθώς και η μεταφορά του μέσα στα φυτά γίνεται μέσω μιας παθητικής διαδικασίας που ρυθμίζεται από την ένταση της διαπνοής τους. Μετά την πρόσληψη και εναπόθεσή του στα διάφορα μέρη των φυτών, το ασβέστιο δεν μετακινείται προς τα αναπτυσσόμενα μέρη ή τους καρπούς, γι’ αυτό και η χορήγησή του στις καλλιέργειες θα πρέπει να γίνεται τμηματικά, αλλά και με εναλλακτικούς τρόπους (έδαφος και διαφυλλικά).

Συμβουλευτείτε τα προγράμματα λίπανσης της Yara για κάθε καλλιέργεια.

YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR και YaraTera CALCINIT. Απαραίτητα εργαλεία για τον παραγωγό με πολλαπλά οφέλη.

Η τοποθέτηση των λιπασμάτων αυτών σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λίπανσης μιας καλλιέργειας, προσφέρει:

 • Γρήγορη και άμεση παροχή αζώτου και ασβεστίου στις καλλιέργειες την περίοδο των υψηλών απαιτήσεων. Η περίοδος αυτή εντοπίζεται γύρω από τα στάδια της έντονης βλαστικής τους ανάπτυξης (βλαστών, φύλλων και ρίζας), της ανθοφορίας και της αρχικής ανάπτυξης των καρπών.
 • Αύξηση του μήκους, της πυκνότητας και της σταθερότητας των νεαρών ριζών. Προκρίνεται από νωρίς η καλύτερη αξιοποίηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.
 • Ποιοτικότερη ανθοφορία και ενισχυμένη καρπόδεση. Το ασβέστιο και το άζωτο είναι στοιχεία που βελτιώνουν την ανθοφορία και την καρπόδεση των καλλιεργειών.
 • Μεγαλύτερο μέγεθος καρπών. Το ασβέστιο και το άζωτο είναι στοιχεία που αυξάνουν το μέγεθος των καρπών, βελτιώνοντας τις εμπορικές τους προδιαγραφές.
 • Αυξημένη σταθερότητα των φυτών κατά την επίδραση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων. Καλλιέργειες που λιπαίνονται με νιτρικό ασβέστιο είναι πιο υγιείς και λιγότερο ευαίσθητες σε φυσιολογικές καταπονήσεις που προκαλούνται από υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη νερού ή υψηλή αλατότητα του εδάφους. Μια υγιής καλλιέργεια είναι πιο ανθεκτική και στις προσβολές από τα διάφορα παθογόνα.
 • Βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών και καλύτερη εμφάνιση (υγεία και φρεσκάδα). Λιγότερα συμπτώματα αλλοιώσεων στη σάρκα και στην φλούδα τους.
 • Ανθεκτικότεροι καρποί κατά τη συγκομιδή, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους.
 • Καλύτερη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών με αυξημένη συντηρησιμότητα.
Δύο μύθοι που πρέπει να ελέγχονται!

Δύο από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε από τους παραγωγούς σχετικά με το νιτρικό ασβέστιο είναι οι ακόλουθες:

«Το έδαφος στο χωράφι μας είναι ασβεστούχο. Μήπως με το νιτρικό ασβέστιο χορηγήσουμε περισσότερο ασβέστιο από το κανονικό και προκαλέσουμε κάποια τοξικότητα στην καλλιέργεια;».

Μπορεί τα εδάφη μας να είναι πλούσια σε ασβέστιο, δεν σημαίνει ωστόσο ότι μεγάλη ποσότητα ασβεστίου είναι και διαθέσιμη για τις καλλιέργειες. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως το ασβέστιο, για να μπορέσει να απορροφηθεί από τις ρίζες των φυτών θα πρέπει να βρίσκεται σε μορφή πλήρως διαλυμένη στο εδαφικό διάλυμα.

Η πλειονότητα του ασβεστίου στο έδαφος βρίσκεται σε μορφές αδιάλυτων αλάτων, ως συστατικό πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών (δολομίτης, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικά ασβέστια) και ως συστατικό μερικώς ευδιάλυτων ενώσεων (γύψος). Το ασβέστιο αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο για τα φυτά.

Το ασβέστιο που μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί από τα φυτά είναι σε μορφή διαλυμένη στο εδαφικό διάλυμα και σε μορφή εναλλακτικού ασβεστίου που βρίσκεται προσροφημένο στην επιφάνεια των κολλοειδών του εδάφους και κάτω από ορισμένες συνθήκες περνάει στο εδαφικό διάλυμα και γίνεται διαθέσιμο για τα φυτά.

Προτού προχωρήσουμε σε μια σύσταση λίπανσης ασβεστίου, θα πρέπει αρχικά με τη βοήθεια ενός έμπειρου γεωπόνου να κάνουμε μια προσεκτική ερμηνεία της εδαφολογικής ανάλυσης που διαθέτουμε, ώστε να υπολογίσουμε την πραγματικά διαθέσιμη ποσότητα του ασβεστίου που μπορεί να αξιοποιηθεί από την καλλιέργεια, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν μας και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα αυτή, όπως είναι το εδαφικό pH, η ικανότητα εναλλαγής κατιόντων, η σύσταση του εδάφους, η θερμοκρασία, η υγρασία του εδάφους και οι συνθήκες του περιβάλλοντος.

Η πράξη στη χώρα μας δείχνει ότι σε εντατικές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών με υψηλές απαιτήσεις σε ασβέστιο και άζωτο, η διαθεσιμότητά τους στο έδαφος δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες τους για μια ποιοτικότερη παραγωγή, γι’ αυτό και η προσθήκη νιτρικού ασβεστίου έχει θετική ανταπόκριση στην επίτευξη μεγαλύτερων και ποιοτικότερων αποδόσεων.

«Στο πρόγραμμα λίπανσης των καλλιεργειών μου χρησιμοποιώ ασβεστούχο νιτρική αμμωνία για να καλύψω τις ανάγκες μου σε άζωτο και ασβέστιο. Είμαι καλυμμένος στην περίπτωση αυτή όπως με τα YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR και YaraTera CALCINIT;»

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά λιπάσματα και ως προς τη σύνθεση του αζώτου, αλλά και στην μορφή και διαθεσιμότητα του ασβεστίου.
Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία είναι ένα αζωτούχο λίπασμα που περιέχει ως κύριο συστατικό της το άζωτο, σε ισορροπημένη αναλογία νιτρικής και αμμωνιακής μορφής (50/50), με την προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου (ασβεστόλιθος) ή/και ανθρακικού μαγνησίου και ανθρακικού ασβεστίου (δολομίτης) σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε ανθρακικά. Η μορφή του ασβεστίου στην ασβεστούχο νιτρική αμμωνία (ανθρακικό ασβέστιο, δολομίτης) όπως περιγράψαμε και παραπάνω, είναι πρακτικά αδιάλυτη στο νερό και επομένως μη διαθέσιμη για τα φυτά.

Αντίθετα, τα λιπάσματα νιτρικού ασβεστίου της Yara τροφοδοτούν άμεσα τις καλλιέργειες με πλήρως υδατοδιαλυτό ασβέστιο και άζωτο για την άμεση κάλυψη των υψηλών αναγκών τους.

Για να αντιληφθούμε πρακτικά την τεράστια διαφορά των δύο λιπασμάτων ως προς την διαλυτότητα και επομένως τη διαθεσιμότητα του ασβεστίου για τα φυτά, αρκεί να αναφέρουμε πως για να διαλύσουμε 1Kg YaraLiva TROPICOTE ή YaraLiva NITRABOR ή YaraTera CALCINIT χρειάζεται μόλις 1lit νερού, ενώ για την διάλυση 1Kg ανθρακικού ασβεστίου απαιτούνται 66.000lit νερού!!!

 

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA