Επένδυση σπόρων με YaraVita SeedLift

Στην Yara αναπτύσσουμε συνεχώς νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εύρωστη και πιο δυναμική ανάπτυξη των καλλιεργειών.Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες βοηθάμε τα φυτά να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους (νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως) ακόμα και κάτω από την πίεση ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Η παραγωγικότητα μιας καλλιέργειας έχει τη βάση της σε ένα υγιές και ισχυρό ριζικό σύστημα που προσλαμβάνει καλύτερα το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος. Ένα ισχυρό ριζικό σύστημα ευνοεί την καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας στο χωράφι και τη δυναμικότερη ανάπτυξη της, μεγιστοποιώντας τις τελικές αποδόσεις παραγωγής.

YaraVita SeedLift: Προϊόν αναφοράς στην επικάλυψη σπόρων

Το YaraVita SeedLift είναι ένα καινοτόμο προϊόν επικάλυψης σπόρων, που ενισχύει την εγκατάσταση της καλλιέργειας στο χωράφι, δημιουργώντας ένα πλουσιότερο και ισχυρότερο ριζικό σύστημα. Το YaraVita SeedLift περιέχει άζωτο, φώσφορο, ασβέστιο και ψευδάργυρο, θρεπτικά στοιχεία που προωθούν την βλαστικότητα των σπόρων, την πυκνότερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και το γρηγορότερο φύτρωμα των φυτών στο χωράφι.

Η τεχνολογία της επένδυσης σπόρων με θρεπτικά στοιχεία ξεκίνησε για τη Yara τη δεκαετία του 1990 έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς σποροπαραγωγικούς οίκους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το YaraVita SeedLift αποτελεί στην ουσία την 3η γενιά επενδυτικών σπόρων YaraVita, κάτω από την «ομπρέλα» προϊόντων με το σήμα SeedFosterTM. Το YaraVita SeedLift ενσωματώνει όλη την γνώση της Yara και των συνεργατών μας γύρω από τη φυσιολογία των φυτών και τις ανάγκες τους στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τους.

Το πλεονέκτημα της επένδυσης σπόρων:

Η τεχνολογία επένδυσης σπόρων με θρεπτικά συστατικά έχει σαφώς πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από οποιαδήποτε άλλη πρακτική χορήγησης ενός starter λιπάσματος. Η επένδυση σπόρου υπερέχει στο γεγονός ότι εφαρμόζει στοχευμένα, επάνω στους σπόρους, όλη την ποσότητα των παρεχόμενων θρεπτικών στοιχείων που χρειάζονται τα φυτά στα αρχικά τους στάδια και μάλιστα σε συμπυκνωμένες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο όλη την ποσότητα των παρεχόμενων θρεπτικών και οργανικών στοιχείων, χωρίς να μεσολαβούν παράγοντες που περιορίζουν κατά πολύ την δράση ενός starter λιπάσματος όπως η χαμηλή γονιμότητα του εδάφους, το υψηλό εδαφικό pH, η περιορισμένη λειτουργικότητα των ριζών τις πρώτες εβδομάδες από την εμφάνισή τους, αλλά και η πρακτική της εφαρμογής του στο έδαφος.

Η εμπορική παρουσία του YaraVita SeedLift εδώ και τρεις δεκαετίες δείχνει αξιόλογες επιδόσεις τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής σε σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι και ρύζι. Εξασφαλίζει μεγαλύτερες παραγωγές που επιστρέφουν πολλαπλά στον παραγωγό το επιπλέον κόστος της επένδυσης, αλλά και παραγωγές με ενισχυμένα χαρακτηριστικά που επιθυμεί η βιομηχανία. Επιπλέον, οι καλλιέργειες δείχνουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα σε μεγάλο εύρος κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, αλλά και καλύτερη αντοχή στα διάφορα παθογόνα που προσβάλλουν την καλλιέργεια. Να μην ξεχνάμε άλλωστε τη γεωπονική συνθήκη πως μια καλή φυτοπροστασία στηρίζεται σε μια καλή θρέψη των καλλιεργειών. Το YaraVita SeedLift έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα στις ελληνικές συνθήκες σε σκληρό σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι, ρύζι και ελαιοκράμβη από σημαντικούς φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σπόρου στην ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

Το YaraVita SeedLift στο βαμβάκι

yaravita seedlift

Το YaraVita SeedLift στο βαμβάκι

  • Προωθεί την καλύτερη εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι (ομοιομορφία και πυκνότητα φυτρώματος)
  • Προωθεί τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών
  • Ευνοεί την καλύτερη τροφοδοσία των φυτών με νερό και θρεπτικά στοιχεία
  • Στηρίζει το δυνατό φύτρωμα των φυτών σε προβληματικά εδάφη
  • Ενισχύει το δείκτη καρποφορίας του βαμβακιού με το μίγμα των θρεπτικών στοιχείων που περιέχει
  • Έχει σταθερά θετικά αποτελέσματα στις τελικές αποδόσεις παραγωγής