Προγράμματα λίπανσης ελιάς

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ενδεικτικά προγράμματα λίπανσης για την επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη ελιά

Η σύσταση αφορά τον τύπο λιπάσματος που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και τον χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή ανάλογα με το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας. Επειδή κάθε ελαιώνας έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, για την ακριβή δοσολογία συμβουλευτείτε τους συνεργαζόμενους γεωπόνους στην περιοχή σας.

Πρόγραμμα λίπανσης Επιτραπέζιας Ελιάς

Πρόγραμμα λίπανσης Ελιάς για λάδι